Okategoriserade

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans gör vi skillnad

Vänsterpartiet Örebro län vågar göra skillnad!

Det är med framtidstro och med förvissning om ett allt starkare och tydligare Vänsterparti som vi skriver det här. Vänsterpartiet är ett parti som arbetar över hela landet för rättvisa och jämlikhet.

Där löser vi samhällsproblemen. Vi samarbetar med progressiva krafter i arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen. Det finns ett pågående samtal med alla som vill göra Sverige till ett varmare och mer solidariskt samhälle.

Vi finns i vardagen och i parlamentet, vi påverkar politiken i Sverige, när det gäller att bekämpa vinster i välfärden och barnfattigdom. I riksdagen befinner vi oss i opposition, men i många kommuner och landsting styr vi med framgång. Och oavsett i vilken av dessa roller vi befinner oss i så gör vi skillnad, inte minst här i Örebro län. Några exempel: Läs mer

Ta ansvar för flyktingarna!

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth-VDagens flyktingmottagande måste ändras i grunden. Och då menar jag inte att vi ska diskutera hur många som skall komma hit. Nej, vi måste utveckla hur vi förbättrar flyktingmottagandet för de som söker sig hit. Frågan är hur vi ska ge människor skydd på bästa sätt. Det kan vi bara göra genom att skapa en stark generell välfärd kombinerad med konkreta förbättringar av flyktingmottagandet.

Migrationsverket beräknar att det på grund av kriget i Syrien och konflikten i Irak kommer att komma mellan 80 000 0ch 105 000 flyktingar till Sverige under 2015. Det är kommunerna som kommer att sköta all mottagning kring den stora flyktinginvandring som väntas. Men staten måste ta ett ansvar för ett väl fungerande flyktingmottagande. Skattepengarna ska gå till ett seriöst flyktingmottagande. Genom att låta staten ansvara för planering och genomförande kan vi få ett värdigt mottagande och tränga undan oseriösa aktörer, som nu skrattar hela vägen till banken, som Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (v) så fyndigt uttryckte sig. Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

DÅK2015Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 21-22 februari i Hallsberg för att hålla distriktsårskonferens 2015. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Hans Linde, Vänsterpartiets gruppledare i riskdagen, Elise Norberg Pilhem, sammankallande i Vänsterpartiets valberedning, Madeleine Nyvall, distriktsordförande i Vänsterpartiet Värmland, Susanne Göransdotter, Vänsterpartiet Värmland och Mia Sydow Mölleby riksdagsledamot Örebro län.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet.

Konferensen antog en verksamhetsplan för 2015 där inriktningen förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också handlade om att utveckla partidistriktet, så en valseger kan uppnås 2018. Detta arbete handlar om att stärka distriktets och partiföreningarna, utveckla studiearbetet och arbeta vidare med internfeminismen i partiet samt stötta en uppbyggnad av Ung Vänsterverksamhet i länet.

Valda till distriktsstyrelsen 2015 Läs mer

Kallelse till Vänsterpartiet Örebro läns årskonferens 2015

avvarVänsterpartiet Örebro län kallar härmed lokalföreningar till distriktsårskonferens 2015.
Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande instans.

Datum: 21 – 22 februari.
Tid: Lördag kl. 10.00 till Söndag kl. 14.00.
Plats: Hotell Stinsen i Hallsberg.

Ombud
Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan ej väljas till ombud. Endast partiföreningarnas ombud har rösträtt. Ombudsfördelning 1st. ombud för vaje påbörjat 15 –tal (betalande) medlemmar! Anmälan av ombud och “övriga deltagare“ lämnas senast den 4 februari på Epost: [email protected]. Anmälan skall innehålla önskemål om mat, logi i dubbelrum om inte särskilda skäl föreligger, samt om man deltar på festen lördag kväll.

Motioner
Motion till årskonferens kan väckas av partiförening och enskild medlem i distriktet. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årskonferensens genomförande.

Nomineringar
På distriktsårskonferensen sker val av ordförande, ordinarie ledamöter till distrikts¬styrelsen, ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare och valberedning. Rätt att nominera har partiförenings styrelse, medlemsmöte samt enskild medlem i distriktet.
Nomineringstiden går ut vid årskonferensens öppnande, men för att kunna ha en öppen och demokratisk process vill valberedningen få in samtliga nomineringar senast 4 februari. Samtliga nomineringar skickas till valberedningens sammankallande på E-post: [email protected]

Vilka ska/får delta?
I årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktets valberedning, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, partistyrelseledamot från distriktet, distriktets riksdagsledamot, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen utsedda representanter.

Rösträtt
Rösträtt har endast ombuden och utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, parti¬styrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Välkommen till distriktsårskonferensen 2015!

Fortsatt Rödgrönt samarbete för framtiden i Region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

VSMP1Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gemensamt kommit överens om att fortsätta samarbeta i Region Örebro län för mandatperioden 2015-2018.

Vi kommer tillsammans arbeta för att Region Örebro län ska vara en aktiv aktör som fokuserar på att stärka utvecklingen i länets alla delar inom såväl hälso- och sjukvård som inom de regionala utvecklingsområdena. Detta är inte minst viktigt för att minska klyftorna i befolkningen.

– Det är glädjande att idag få presentera en ny majoritetskonstellation inför kommande mandatperiod. Det känns naturligt och helt rätt att vi i nuvarande majoritet fortsätter eftersom vi haft ett mycket bra samarbete och att valresultatet pekar på att vi har fått väljarnas förtroende för den politik vi bedrivit under mandatperioden. Samarbetet känns särskilt bra eftersom att vi har en tydlig och gemensam syn på hur utvecklingen av en sammanhållen hälso- och sjukvården ska ske och att vi värnar våra tre akutsjukhus, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

VSMP

 

– Jag är glad att vi nu har kommit överens om ett fortsatt samarbete. Det betyder att vi har en stor chans att fortsätta göra hälso- och sjukvården i Regionen rättvisare och på allvar satsa på förebyggande vård och ta itu med miljöfrågorna och den regionala utvecklingen. Jag ser nödvändigheten av en rättvisepolitik som bekämpar klyftorna i samhället, säger Jihad Menhem (V).

– Det här känns jättepositivt. Tillsammans så kommer vi att kunna fortsätta att stärka och utveckla välfärden utan att bekosta framtiden eller miljön. Nu när vi har lärt känna varandra under de här fyra åren så har vi utvecklat ett stort förtroende för varandra och vi är jätteglada över att miljöpartiet kommer att få ansvaret för ett av de större ansvarsområdena, säger Catrin Steen (MP).

 

Se bilaga för att se den överenskommelse som ligger till grund för vår politik inför nästa mandatperiod.

 

För mer information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsråd (S), 070-515 74 09
Jihad Menhem, landstingsråd (V), 070-594 71 89
Catrin Steen, landstingsråd (MP), 076-100 83 82

 

 

Israels folkrättsbrott måste få konsekvenser – hög tid att EU suspenderar associeringsavtalet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet

Israel fortsätter att trappa upp sina attacker mot Gaza-remsan och antalet dödade ökar snabbt. Dagligen nås vi av rapporter om beskjutna skolor, civila bostadshus och sjukhus. Den stora majoriteten av de dödade är civila män, kvinnor och barn. Vänsterpartiet anser att omvärlden nu måste agera kraftfullt för att få stopp på våldet.image1

– Det är med sorg och bestörtning vi ser hur Israel fortsätter att trappa upp våldet mot ett av världens mest tätbefolkade områden. Ansvaret vilar tungt på Israel, men också på en omvärld som hitintills förhållit sig skrämmande passiv. Folkrättsbrott måste få konsekvenser, därför bör EU nu omedelbart suspendera sitt associeringsavtal med Israel, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

EU ingick ett associeringsavtal med Israel 1995. En central del av avtalet är omfattande handelslättnader för Israel. Avtalet är villkorat med respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. I flera andra fall har EU valt att säga upp liknade avtal när länder begått brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vänsterpartiet menar också att omvärlden nu måste agera för att utreda de brott mot krigets lagar som begåtts. När striderna upphört måste omvärlden vara beredd att ställa de ansvariga inför rätta.

– Det är uppenbart att grova och omfattande brott mot krigets lagar har begåtts. Ska respekten för de mänskliga rättigheterna och krigets lagar återupprättas måste de ansvariga ställas inför rätta, oavsett om de är israeler eller palestinier som begått brotten. Det måste vara ett slut på straffriheten! Säger Hans Linde.

Amnesty International har nu uppmanat världen att inför ett vapenembargo mot de stridande parterna. Vänsterpartiet delar detta krav.

 

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst, 0706-200064
Hans Linde, 0702-900740

 

Mia Sydow Mölleby vald till partistyrelse och EU-lista

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

miaMia Sydow Mölleby är omvald som ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse. Hon står också på 9:e plats på partiets lista till EU-valet.

Mia Sydow Mölleby representerar också Örebro län i riksdagen.

– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet under det här viktiga valåret. Vi ska jobba för att få ett slut på utplundringen i välfärden. Det tycker jag är livsviktigt, säger Mia Sydow Mölleby.

Kontakt:
Mia Sydow Mölleby
070-633 71 89

Örebromotion vann över partistyrelsen

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

logoVänsterpartiet kommer att jobba för sex timmars arbetsdag utan lönesänkning. Det beslutades under dagens kongress i Stockholm.

Det var efter en het debatt som kongressen valde att bifalla Örebro läns motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Partistyrelsen ville inte bifalla motionen men röstades ner av kongressen.

– Detta är en av de frågor jag brinner för så jag är såklart jättenöjd med att motionen gick igenom, säger Matilda Fredriksson, delegationsledare för Örebro län på kongressen och ledamot i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro.

Motionen innebär att Vänsterpartiet ska motionera i riksdagen om förkortad arbetstid utan lönesänkning.

– Det finns ett överskott på arbetskraft i dag. Ska vi lösa arbetslösheten måste vi dela på jobben, säger Matilda Fredriksson (V).

Hon menar också att förkortad arbetstid är ett bra sätt för att öka jämställdheten.

– Många kvinnor jobbar deltid idag. Med sex timmars arbetsdag är det sannolikt att männen kommer göra mer av det obetalda arbetet hemma, säger Matilda Fredriksson (V).

För ytterligare information
Matilda Fredriksson, delegationsledare
073-404 18 97

Tidigare S-kommunalråd vald till topposition i Vänsterpartiet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

logoLars Bjurström valdes i dag till ledamot i Vänsterpartiets programkommission.

Lars Bjurström var kommunalråd för Socialdemokraterna i Örebro kommun år 1986-1998. Han gick ur Socialdemokraterna 2008 och gick med i Vänsterpartiet 2011.

– Jag ville ha en mer radikal politik som vågar utmana de starka ekonomiska intressena och det stod inte Socialdemokraterna längre för, säger han.

Som ledamot i programkommissionen ska Lars Bjurström arbeta med att ta fram en långsiktig strategi för Vänsterpartiet.

– Vi ska bli bättre på att visa vilka delmål som vår politik ska leda till. Vi måste bli bättre på att beskriva vad vår politik ska leda till på fem-sex års sikt, säger han.

Programkommissionen kommer att redovisa sitt arbete till nästa V-kongress som hålls om två år. Lars Bjurströms förhoppning är att arbetet ska leda till att Vänsterpartiets politik förknippas tydligare med tryggare arbetsmarknad och bättre miljö.

– Vi borde bli bättre på att föra en idédebatt som når utanför partiet. Vänsterpartiet står för trygga jobb, rätt till arbete för alla och god miljö. Det går inte att lösa miljöproblemen utan rättvisa och ekonomisk demokrati.

Kontakt:Lars Bjurström
070-541 98 35

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem