• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Vänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

Varje år lägger vi ett budgetförslag till Regionfullmäktige i Örebro län.

Inför valet 2022 antog Vänsterpartiet i Örebro län en valplattform som kommer att ligga till grund för den politik vi driver fram till nästa val.

Här kan du även läsa vilka motioner och interpellationer vi har lagt:

Kopiera länk