Välkommen till Vänsterpartiet i Örebro län

 

Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika.

Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Alla skolungdomar ska kunna resa avgiftsfritt med gymnasiekortet under veckans alla dagar och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi bedriver röd oppositionspolitik i Örebro län.

Inför valet 2022 antog Vänsterpartiet i Örebro län en valplattform som kommer att ligga till grund för den politik vi driver fram till nästa val.

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Örebro län!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?