Välkommen till Vänsterpartiet i Örebro län

Vänsterpartiet i Örebro län arbetar för en region för alla – inte bara för de rika!

Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Alla skolungdomar ska kunna resa avgiftsfritt med gymnasiekortet under veckans alla dagar och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi bedriver röd oppositionspolitik i Örebro län.

Kontakta oss

Aktuellt

Engagera dig

Bli medlem!

Du behövs i kampen för ett jämlikt och jämställt samhälle för alla! Kom med i Vänsterpartiet du också.

Välkommen till Vänsterpartiet Örebro län!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?