• Hem
  • Ta ansvar för f...
artikel

Ta ansvar för flyktingarna!

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth-VDagens flyktingmottagande måste ändras i grunden. Och då menar jag inte att vi ska diskutera hur många som skall komma hit. Nej, vi måste utveckla hur vi förbättrar flyktingmottagandet för de som söker sig hit. Frågan är hur vi ska ge människor skydd på bästa sätt. Det kan vi bara göra genom att skapa en stark generell välfärd kombinerad med konkreta förbättringar av flyktingmottagandet.

Dagens flyktingmottagande måste ändras i grunden. Och då menar jag inte att vi ska diskutera hur många som skall komma hit. Nej, vi måste utveckla hur vi förbättrar flyktingmottagandet för de som söker sig hit. Frågan är hur vi ska ge människor skydd på bästa sätt. Det kan vi bara göra genom att skapa en stark generell välfärd kombinerad med konkreta förbättringar av flyktingmottagandet.

Migrationsverket beräknar att det på grund av kriget i Syrien och konflikten i Irak kommer att komma mellan 80 000 0ch 105 000 flyktingar till Sverige under 2015. Det är kommunerna som kommer att sköta all mottagning kring den stora flyktinginvandring som väntas. Men staten måste ta ett ansvar för ett väl fungerande flyktingmottagande. Skattepengarna ska gå till ett seriöst flyktingmottagande. Genom att låta staten ansvara för planering och genomförande kan vi få ett värdigt mottagande och tränga undan oseriösa aktörer, som nu skrattar hela vägen till banken, som Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (v) så fyndigt uttryckte sig.

Den stora flyktinginvandringen sätter hög press på de kommuner som delar på ansvaret för mottagandet. Många som har uppehållstillstånd blir kvar i anläggningsboenden utan att kunna flytta vidare till egna lägenheter och börja sitt liv i Sverige. Detta tvingar Migrationsverket i armarna på privata entreprenörer som erbjuder boenden. I förlängningen medför detta att kommunerna inte hinner planera för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för skola och barnomsorg. Som i fallet Laxå där man på grund av befolkningsminskning lägger ned skolor. Sedan upphandlar Migrationsverket boenden i kommunen och andra kommuner som Hallsberg och Askersund köper platser i Laxå. Helt plötsligt är trycket på skolan stort. En helt annan inriktning än vad Laxå kommun egentligen hade planerat för. Den ekonomiska verkligheten går inte ihop.

Alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot nyanlända, det skall inte gå att välja bort, lika lite som kommunerna ska kunna välja bort skola eller äldreomsorg. Ett gemensamt ansvar som skall delas av alla. Eftersom det inte fungerat att låta marknaden sköta mottagandet måste staten ta över ansvaret för planering och genomförande. Migrationsverket ska förfoga över flera egna anläggningsboenden, även modulboenden. Det viktiga är att kommunerna, som skall planera för ett bra boende, i god tid ska veta var boendena kommer att finnas.
Språkundervisning, kompletteringsutbildningar och validering för att ta tillvara eller komplettera nyanländas kunskaper är oerhört viktigt för ett bra mottagande.

Tillräcklig statlig finansiering måste till om kommunerna ska ha det samlade ansvaret för etablering av nyanlända.
De förtvivlade kommunalråden i framför allt de små kommunerna, som undrar över hur de ska fixa allt måste få ett tydligt stöd.

Jag anser att det är dags att debattera hur vi utvecklar flyktingmottagandet istället för att som SD och delar av borgerligheten fundera över om vi ska neka flera skyddsbehövande trygghet. Vi måste vända debatten från att gälla om vi ska ge skydd åt de som behöver – till hur gör vi det på bästa sätt.

Kenneth Lantz

Kopiera länk