• Hem
  • Länet måste ha ...
artikel

Länet måste ha fler typer av jobb

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth-V
Kenneth Lantz (V) Örebro län

Erikssons sparpaket drabbar exempelvis Kumla hårt. På många andra orter i länet skulle en kris för den största privata arbetsgivaren slå betydligt hårdare. Några av länets kommuner har betydligt större andel som är beroende av största arbetsgivaren, t ex Degerfors med 19 % på Outokompo, Hällefors med 17 % på Ovako Sweden och Ljusnarsberg med 13 % på Kopparbergs Bryggeri.

En kris inom stålindustrin skulle drabba Degerfors och Hällefors hårt. Orter som är extremt sårbara för sparpaket hos företagen. Vi minns det stora sparpaketet i Hällefors i våras, som för tillfället lagts på is. Det finns få likvärdiga jobb i den här typen av kommuner.

Enligt SCB jobbade 35 % inom industrin 1975, idag är siffran 12 %. Alltmer av produktionen automatiseras, vilket leder till färre anställda. Vi har ju sett hur länets och Bergslagens bruksorter en efter en förändrats.
Det är av oerhört stor vikt att kommunen följer utvecklingen i bolaget, även om man oftast inte kan påverka ägarna. Det är viktigt att kommunen inte planerar för neddragningar. Snarare är det viktigare att underlätta för bolagen att hitta kompetens, stötta underleverantörer och bredda näringslivet i kommunen. Trots det behövs en beredskap för en långsam omvandling som kostar industrijobb. Speciellt för Degerfors och Hällefors där produktionen kan flyttas eller automatiseras.

Skulle ändå en nedläggning bli aktuell i framtiden, så blir det en stor fråga i den aktuella kommunen, men också för Region Örebro län. Så även i regionen måste en beredskap för förändring av industrijobben stå på dagordningen.
Just av den anledningen jobbar nämnden för Regional tillväxt med näringslivsutveckling, som ett stöd till länets kommuner. Här kan nämnas arbetet med att ta fram en regional innovationstrategi kopplad till smart specialisering.

Hög innovationstakt inom vård och omsorg samt forskning och utbildning är också en viktig tillväxtfaktor.
Tillgång till kapital är viktigt för näringslivets utveckling, här är Regionen engagerade via Almi i att mobilisera lån, rådgivning och riskkapital till företag för att skapa tillväxt. Regionen har också ansvaret för fördelning av statens företagsstöd för små och medelstora företag.

Särskilda insatser görs för att få fler kvinnor att starta företag i regionen. Besöksnäring och turism är ett annat område där regionen jobbar för att stärka.

Den regionala kompetensförsörjningsplanen siktar mot att uppnå en väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfrågan. Här är Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege framgångsrika aktörer.
Är vår beredskap god? I teorin kanske, men det gäller att skapa ett diversifierat näringsliv i kommunerna. Det arbetet kan bara ske genom kommunernas egna villkor och förutsättningar. Där Regionens arbete kan bidra till att lindra den allvarliga krisen och skapa tillväxt.

Kenneth Lantz, samhällsdebattör och regionpolitiker (v) från Laxå

Kopiera länk