• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

DÅK2015Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 21-22 februari i Hallsberg för att hålla distriktsårskonferens 2015. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Hans Linde, Vänsterpartiets gruppledare i riskdagen, Elise Norberg Pilhem, sammankallande i Vänsterpartiets valberedning, Madeleine Nyvall, distriktsordförande i Vänsterpartiet Värmland, Susanne Göransdotter, Vänsterpartiet Värmland och Mia Sydow Mölleby riksdagsledamot Örebro län.

Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 21-22 februari i Hallsberg för att hålla distriktsårskonferens 2015. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Hans Linde, Vänsterpartiets gruppledare i riskdagen, Elise Norberg Pilhem, sammankallande i Vänsterpartiets valberedning, Madeleine Nyvall, distriktsordförande i Vänsterpartiet Värmland, Susanne Göransdotter, Vänsterpartiet Värmland och Mia Sydow Mölleby riksdagsledamot Örebro län.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet.

Konferensen antog en verksamhetsplan för 2015 där inriktningen förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också handlade om att utveckla partidistriktet, så en valseger kan uppnås 2018. Detta arbete handlar om att stärka distriktets och partiföreningarna, utveckla studiearbetet och arbeta vidare med internfeminismen i partiet samt stötta en uppbyggnad av Ung Vänsterverksamhet i länet.

Valda till distriktsstyrelsen 2015

Ordförande
Kenneth Lantz, Laxå

Distriktets kassör
Jihad Menhem, Örebro

Ordinarie ledamöter kvinnor:
Margareta Carlsson, Lekeberg
Gordana Sutic, Lekeberg
Karin Poppius, Hällefors
Maria Nyberg, Karlskoga
Ewa Solborg, Örebro
Therese Hoikkala, Nora
Inger Söderberg, Lindesberg
Ireen von Wachenfeldt, Karlskoga

Ordinarie ledamöter män:
Tomas Hjort, Örebro
Kim Bäckström, Degerfors
Rune Karlsson, Askersund
Staffan Göransson, Kumla
Stefan Backius, Hällefors

 

Ersättare kvinnor:
Ulla Diedrichsen, Ljusnarsberg
Camilla Andersson Larsson, Nora
Lotta Nordahl Reimers, Degerfors
Marie Krantz, Örebro
Linn Josefsson, Örebro

Ersättare män:
Tryggve Thyresson, Hallsberg
Sunil Jayasooriya, Örebro
Ulf Axelsson, Lindesberg
Kåge Svensson, Örebro

Kopiera länk