• Hem
  • Tillsammans gör...
artikel

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans gör vi skillnad
Vänsterpartiet Örebro län vågar göra skillnad!

Det är med framtidstro och med förvissning om ett allt starkare och tydligare Vänsterparti som vi skriver det här. Vänsterpartiet är ett parti som arbetar över hela landet för rättvisa och jämlikhet.

Där löser vi samhällsproblemen. Vi samarbetar med progressiva krafter i arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen. Det finns ett pågående samtal med alla som vill göra Sverige till ett varmare och mer solidariskt samhälle.

Vi finns i vardagen och i parlamentet, vi påverkar politiken i Sverige, när det gäller att bekämpa vinster i välfärden och barnfattigdom. I riksdagen befinner vi oss i opposition, men i många kommuner och landsting styr vi med framgång. Och oavsett i vilken av dessa roller vi befinner oss i så gör vi skillnad, inte minst här i Örebro län. Några exempel:

 

I Region Örebro län, där vi är med och styr, har Vänsterpartiet lyckats genomföra viktiga satsningar under mandatperioden och aktivt påverkat och förbättrat regionens politik på flera områden. Särskilt på hälsans fördelning när det gäller kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning samt social bakgrund.

I flera kommuner har Vänsterpartiet sett till att barnfattigdomen är en fråga som ligger högt på den politiska dagordningen. I Örebro Kommun, där vi är i opposition, har Vänsterpartiet drivit igenom arbetsmiljöförbättringar inom äldreomsorgen. Överallt markerar vi tydligt mot privatiseringsvågen och kämpar för att skattepengarna ska gå till välfärden i stället för till vinster i privata bolag.

Vi gör skillnad för att vi tror på förändring. Fattigdom, ökade klyftor, förtryck och ojämställdhet är ingen naturlag. Maktstrukturer är inte givna. Det är människors handlingar som driver historien framåt. Med den insikten blir det lättare att se lösningar där andra bara ser problem. Vi kan – och har – förändrat när andra valt att vara passiva.

Politik är att vilja och våga ha visioner. Vänsterpartiet har ofta varit den kraft som gått först och velat gå längst i samhällsförändringar som har skapat det moderna samhället. I frågor som arbetsrätt, att stoppa barnaga, rätten till abort och homosexuellas rättigheter var det Vänsterpartiet som drev på tidigast och hårdast. Vi är ett parti som har en unik roll i svensk politik. För vi vågar vara visionära.
Vänsterpartiet är det parti som står upp för jämställdhet och rättvisa. För vi är socialister och feminister och vi vågar arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle utan rasism där vi har en utbyggd välfärd, arbete åt alla och en miljömässigt hållbar utveckling. Vi i Vänsterpartiet vågar göra skillnad!

Distriktsstyrelsen, Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk