• Hem
  • Regionen bör sa...
artikel

Regionen bör satsa pengar i sociala investeringsfonder

Jihad Menhem (V) Regionråd och ordförande i Fokusberedning för folkhälsa i en debattartikel i Nerikes Allehanda, NA

Jihad V
Jihad Menhem (V) Örebro län

Varje krona för att förebygga att ungdomar hamnar snett senare i livet är en välinvesterad krona, sett både till individ och samhälle. Örebro kommun var tidigt ute med att satsa pengar på att förebygga sociala problem genom så kallade ”sociala investeringsfonder”. Något vi i Vänsterpartiet även vill se i Region Örebro län.
Sociala investeringsfonder finns idag i ett 60-tal kommuner runt om i Sverige, där Örebro kommun går i främsta ledet. Även flera kommuner i Örebro län bl.a. Kumla och Degerfors har öronmärkt pengar till sociala investeringar.

Med sociala investeringar menas att regionen eller kommunen lägger en pott pengar som sedan kan ansökas om till projekt som stöttar ungdomar som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Pengarna kan gå till exempelvis lästräning för barn eller insatser för långtidsarbetslösa och i övrigt stödja förebyggande arbetsmetoder och sysselsättningar som skapar en positiv utveckling för ungdomar. Utförare kan vara förvaltningar men det kan även handla föreningar som vill skapa en bättre framtid för ungdomar.

Syftet med fonderna är att genom aktivt förebyggande arbete minska de framtida utgifterna vad ett socialt utsatt liv kan medföra i form försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Genom att på detta sätt investera i dagens barn och unga minskar vi antalet trasiga vuxna i framtiden. Det är värt hur mycket som helst.

Vänsterpartiet vill starta arbetet med att implementera dessa sociala investeringsfonder även i vår Region Örebro län. Detta eftersom det är ett bra sätt att jämna ut skillnader i levnadsvillkor och göra tillgången till samhällets verksamheter jämlika. Vi vill ge fler barn och unga möjlighet att växa upp i ett samhälle där inte klass- och könsskillnader påverkar förutsättningarna till ett långt och välmående liv.

Region Skåne och landstinget Sörmland är två av de fyra regioner och landsting som börjat med sociala investeringspengar. Där går deras öronmärkta pengar bl.a. till familjecentraler, satsningar på ungdomars psykiska hälsa samt ytterligare samverkansprojekt med fokus på barn och unga. Att var femte kommun, två landsting samt två regioner hittills inrättat sociala investeringsfonder är ännu ett argument för att Region Örebro län bör hoppa på tåget.

Givetvis är det till en början en kostnad, såsom när man bygger en ny väg eller byggnad, men sen är det värt insatsen för framtiden. Att investera i människor är att tänka långsiktigt. Det måste få kosta, därför ska vi sätta av pengar särskilt till förbyggande social politik så de inte slukas upp av annat. Kostnaden för en insats är alltid mer värd än kostnaden för att avstå.

Vi är stolta att Vänsterpartiet tillhör den politiska majoriteten i regionen som tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet inrättat en kommission för jämlik hälsa. Det finns med andra ord stor potential och politiska verktyg för att minska klassklyftorna i vår region och de sociala investeringarna är ytterligare ett steg i rätt riktning.

Jihad Menhem (V) regionråd och ordförande i Fokusberedning för folkhälsa, Region Örebro län

Kopiera länk