• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

.

Vänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag eller slösas bort i upphandlingar av våra verksamheter. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. Vi vill att taxorna i kollektivtrafik ska hållas på en låg nivå för att så många som möjligt ska använda sig av den kollektiva trafiken. De goda exemplen i landet, med avgiftsfri kollektivtrafik skulle prövas i regionen. Vänsterpartiet Örebro län vill bygga ett Örebro län för alla – inte bara för några få, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag eller slösas bort i upphandlingar av våra verksamheter. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. Vi vill att taxorna i kollektivtrafik ska hållas på en låg nivå för att så många som möjligt ska använda sig av den kollektiva trafiken. De goda exemplen i landet, med avgiftsfri kollektivtrafik skulle prövas i regionen. Vänsterpartiet Örebro län vill bygga ett Örebro län för alla – inte bara för några få, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården och psykiatrin tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av vår verksamhet. Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt. Vi kommer också att driva frågan om arbetstidsförkortning i några av regionens verksamheter, satsa på kompetensutveckling för personalen och fortsätta värna om medarbetarnas grundlagskyddade rätt att yttra sig offentlig, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården och psykiatrin tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av vår verksamhet. Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt. Vi kommer också att driva frågan om arbetstidsförkortning i några av regionens verksamheter, satsa på kompetensutveckling för personalen och fortsätta värna om medarbetarnas grundlagskyddade rätt att yttra sig offentlig, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd.

Här är några av våra vallöften:
– Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsavdelningar året runt.
– Förstärka resurserna till både primärvården och psykiatrin.
– Stärka och utveckla verksamheterna på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg till nytta för alla länsbor.
– Öka och säkerställa delaktigheten för de anställda.
– Motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
– Patientavgifter som alla har råd med, avgiftsfria hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och avgiftsfritt fästingvaccin för barn.
– Arbeta för en aktiv och levande landsbygd och värna ett rikt kulturliv för alla i hela länet.
– Satsa på en tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik. Utveckla och utöka anropsstyrd trafik i hela länet.
– Nej till vinster i välfärden.

För mer information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Jihad Menhem, regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Här kan du ladda hem vårt valprogram som pdf.dokument

Kopiera länk