• Hem
  • Slaget om ­buff...
Krönika

Slaget om ­buffertskogarna runt Tivedens nationalpark

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth-V
Kenneth Lantz (V) Örebro län

Nu införs nya avverkningsformer av Sveaskog för skogen runt Tivedens nationalpark. Större social hänsyn ska tas än tidigare genom att det skapas en buffertskog runt parken. En seger för de som inte vill ha kalhyggen ända in till gränsen av nationalparken och ekoturismen, som är betydande i området och där antalet gästnätter ökar för varje år och sysselsätter allt fler människor. Detta är av stor betydelse för invånarna i Tivedsområdet och Laxå kommun.

Sveaskogs planer på avverkningar i området runt nationalparken skulle påverka turismen och naturvärdena negativt. Bolaget kunde tänka sig hyggesfria metoder – men lämnade inga garantier för att buffertzoner skulle skapas runt nationalparken. Miljön runt boendeanläggningar, aktivitetscentrum, vandringsleder och ridleder var hotad.

I det läget begynner ett opinionsarbete för att få Sveaskog att ändra sig. Turismföretagarna, de boende, kommunen och många andra börjar agera för att få Sveaskog att ändra sig. Sveaskog uppvaktades bland annat av lokalpolitikern Sara Pettersson (MP), utan att hon fick något resultat med sig tillbaka.

Slutligen arrangeras ett stormöte i Åboholm i Tiveden. Ett möte i en fullsatt lokal med ståplatser och öppna fönster för att alla som kom skulle kunna höra vad som behandlades – även för dem som inte fick plats i lokalen. De boende, turismföretagarna, de privata markägarna, kommunen, LRF, länsstyrelsen, lokala politiker och riksdagspolitiker, bland andra Matilda Ernkrans (S) – ordförande i miljö- och jordbruksutskottet – var där och givetvis Sveaskog. Inför mötet hade även Mia Sydow Mölleby (V) ställt en skriftlig fråga i riksdagen till miljöministern Karolina Skog (MP) angående buffertzoner runt Tivedens nationalpark.

Förväntansfulla och laddade med argument inväntade de församlade att mötet skulle börja. Innan debatten hinner börja, släpper Sveaskog att de har gått med på det föreslagna området med buffertskogar runt parken och längs infartsvägarna. Hela debatten utmynnar i antiklimax och avslutas med en stor spontan applåd. Opinionen och förnuftet hade segrat!

Hur gick det då med den skriftliga frågan till miljöministern med förslag om att berörd lagstiftning borde ändras i områden med höga värden för rekreation och friluftsliv, så att dessa undantas från exploatering och åtgärder som inte främjar just dessa värden eller biologiska värden. Även att miljöbalken borde ändras i syfte att stärka medborgarnas och organisationers möjlighet till information och inflytande vid slutavverkning. Slutligen behovet av att ändra Sveaskogs ägardirektiv. Nu blev det Sven-Erik Bucht (S) – landsbygdsministern – som svarade att han inte tänker vidta några ytterligare åtgärder.

För att få till en långsiktig förändring för ett hållbart ekologiskt skogsbruk och ökat naturskydd krävs fortsatt opinion. Slaget om buffertskogarna i Tiveden är en delseger, men en väl så viktig sådan!

Kenneth Lantz

Kopiera länk