• Hem
  • Regeringen svik...
artikel

Regeringen sviker de svaga

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro län

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

För en vecka sedan var det riksmötets högtidliga öppnande och statsministern pratade om ansvar.
I tisdags kom regeringens budget och där syns inte mycket av det ansvar för Sverige som man pratar så stort om.

Den enskilt största satsningen är att sänka krogmomsen. Det beräknas kosta 5,4 miljarder!! Enormt mycket pengar och till vilken nytta? Många bedömare menar att det inte ger några nya jobb men att det kommer ge mer pengar till krogägarna. Regeringen menar att det ska ge lägre priser på krogen och 3500 arbetstillfällen för ungdomar. Varje arbete skulle i så fall kosta drygt 1,5 miljoner. Om man satsade dessa pengar på kommuner och landsting skulle det bli minst dubbelt så många arbetstillfällen. Viktiga uppgifter inom skolan och vården skulle kunna göras. Ungdomarna skulle må betydligt bättre av att det fanns fritidsledare i skolan, att det fanns ungdomsgårdar på fritiden. Vården av våra gamla skulle kunna utvecklas med mer personal. Ja, det finns mycket klokt man skulle kunna göra med 5,4 miljarder.

Regeringens egen utredning om vanvårdade barn kom med sitt förslag i våras. Den föreslog att barn som omhändertagits av samhället och sedan farit väldigt illa på barnhem och i fosterhem skulle få en ekonomisk ersättning som en upprättelse och ett erkännande av att samhället agerat fel. Det var en del i själva uppdraget till utredningen. För en dryg vecka sedan gick ansvarig minister Maria Larsson ut och sa att det inte blir några pengar, tvärt emot vad man tidigare sagt. Självklart blev det ett himla liv och nu verkar det som att regeringen är på väg att backa i frågan.

Tidigare har regeringen sagt att man ska gå vidare med ytterligare ett steg i tandvårdsförsäkringen så att de som har stora behov av tandvård på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom ska få en lättnad i kostnaderna. Det har regeringen nu tagit bort ur budgeten.

Sjuka har drabbats hårt av de senaste årens försämringar i sjukförsäkringen. Nu höjer regeringen kostnaderna för sjukvård och läkemedel genom att höja gränserna i högkostnadsskydden.

Och så har man självklart med en skattesänkning också. Om du har råd att skänka 6000 till hjälporganisationer får du 1500 i skattereduktion. Det är inte svårt att föreställa sig att samhället kommer minska sitt stöd till samhällets mest utsatta och hänvisa till hjälporganisationer. Istället för välfärd som fördelas efter människors behov, riskerar vi att återgå till allmosor och välgörenhet. Den fattige får stå med mössan i hand och den rike kan köpa sig fri med skattereduktion.

För mig handlar ansvarstagande bland annat om att man står för sitt ord, att man erkänner när saker gått fel, att man värnar de som har det svårast, att det man gör är hållbart för framtiden och att man tänker på helheten.

Det är uppenbart att jag och statsministern har helt olika uppfattning om vad ansvar betyder.

Kopiera länk