• Hem
  • Innovation i al...
artikel

Innovation i allmänhetens tjänst

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth Lantz

Digitalisering ska skapa förutsättningen för framtida jobb, det är nog sant, men digitaliseringen i sig skapar inte speciellt mycket nytänkande om man inte kopplar den till innovationer. Det är kombinationen av digitalisering och innovationer som kommer att skapa det framtida samhället.

Ett exempel på att enbart digitalisering inte är speciellt framgångsrikt är från skolans värld. Studier har visat att i klasser där man bara försett eleverna med surfplattor blev resultaten sämre än i klasser där man hade traditionell undervisning. Däremot blev resultaten betydligt högre när digitaliseringen kombinerades med att lärarna fick utveckla pedagogiken, d v s hade en metod för att använda digitaliseringen i lärandet.

Det som kommer att påverka vår framtid i grunden är innovationer och digitalisering. Region Örebro län har tagit fram en innovationsstrategi. Kraven idag på en regions innovations- och omställningspolitik är mycket höga och kräver att regioner blir mer konkurrenskraftig i den globala ekonomin.

Långsiktigt handlar det om kompetens, nya företag och nya arbetstillfällen. Förutom robotisering och digitalisering i små och stora företag handlar strategin specifikt om offentliga måltider. Ett innovativt tänkande inom måltiderna för sjukvård, skola och äldreomsorg kommer att skapa mer hållbar och hälsoriktig mat för unga och äldre.

Regionens innovationsstrategi är för mig en tydlig aktiv näringspolitik för att ställa om till tillväxt som bygger på nya innovationer och hållbarhet.

Ett annat exempel på digitalisering och innovation är Ängens innovationslägenhet i Örebro – Ängen Research and Innovation – vilken är en mötesplats som föder kreativitet. Målet är att ta fram ny teknik som kan möjliggöra ett mer självständigt liv för äldre och funktionsnedsatta. Det sker genom en gemensam struktur och resurs som offentliga verksamheter, företag, forskare och representanter för slutanvändare. För att klara en allt högre andel äldre befolkning med behov av vård och omsorg i framtiden är detta en förutsättning. I testlägenheterna på Ängen deltar förutom Region Örebro län, Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park och Robotdalen även ett 20-tal företag årligen. Hitintills har det handlat om ett 10-tal forskningsprojekt. Tillsammans med regionen och kommunernas verksamheter jobbar samtliga parter mot det gemensamma målet att göra det möjligt för äldre och funktionsnedsatta att leva självständiga liv. Digitalisering, innovation och samverkan i allmänhetens tjänst när den är som bäst.

Konkurrens om lägre löner och sämre villkor skapar inga nya jobb, det är innovationer och nytänkande som omsätts i nya produkter och tjänster som skapar framtidens jobb. Denna utveckling kommer också att påverka vårt samhälle i grunden och som alltid finns olika vägval. Å ena sidan låter vi hela vinsten från teknikutvecklingen hamna i kapitalägarnas fickor, där anställda förlorar sina jobb och andra anställda får fortsätta stressa, eller å andra sidan skapar vi en arbetsmarknad där vinsten delas och arbetstiden kortas. Där innovationer och digitalisering ger mer tid för att leva – en självklar utveckling.

Kenneth Lantz (V) ordförande Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk