• Hem
  • Fullt förtroend...
artikel

Fullt förtroende för partiets förhandlingslinje i regeringsbildningen

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

  Pressmeddelande

Vänsterpartiet har med all rätt krävt respekt från socialdemokraterna i den pågående regeringsbildningen. Att fyra partier gör en överenskommelse och förutsätter att det femte bara ska acceptera detta är oförskämt. Dessutom att skriva in att vänsterpartiet inte ska ha något inflytande på politiken är både respektlöst och dumdristigt, när man vet att hela överenskommelsen bygger på Vänsterpartiets stöd. En överenskommelse kräver inflytande från alla parter!

Vänsterpartiet i Örebro län har på ett distriktsstyrelsemöte i helgen diskuterat de olika alternativen och inser att det är en svår avvägning partistyrelsen och riksdagsgruppen nu har att göra. Örebrodistriktet stöder beslutet att inte släppa fram Löfvens regering i nuläget. Nu måste det till respektfulla förhandlingar, där den osmidiga klausulen, socialdemokratins acceptans av extremt nyliberala reformer och bevarandet av de reformer som Vänsterpartiet bidragit med de senaste fyra åren diskuteras på allvar. Vi vill ha en lösning där Vänsterpartiet har inflytande på politiken den kommande mandatperioden. Här litar vi på partistyrelsens och riksdagsgruppens bedömning av vad som kan vara acceptabelt.

Om nu de förmodade förhandlingarna ändå leder fram till att Vänsterpartiet måste rösta nej på fredag, så är det socialdemokraternas och deras bundsförvanters ansvar att det blir så.

Självklart stöder vi partiets ståndpunkt att säga nej till en m/kd-regering med sd-stöd. Om vi hamnar i en extravals situation, så kan det inte heller göra Vänsterpartiet ansvarigt. Återigen är det socialdemokraterna och dess bundsförvanter som är ansvariga!

Verkställande utskottet i Vänsterpartiets Örebro-distrikt litar fullt och fast på att partistyrelse och riksdagsgrupp tar de beslut som är bäst för väljarna och partiet.

Enligt uppdrag från VU i Vänsterpartiets Örebro distrikt

Kenneth Lantz, distr. ordf

Kopiera länk