• Hem
  • Tre V interpell...
Pressmeddelande

Tre V interpellationer till regionfullmäktige

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Katarina Raneborn (V)

Vänsterpartisten Katarina Raneborn har lämnat tre interpellationer till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 12 februari. Interpellationerna handlar om försöket med anropsstyrd närtrafik som region Örebro län startade i Askersund och Nora kommuner i oktober 2018. Flytten av hållplats från Skyllbergs samhälle till Skyllbergsvallen som har skapat stora bekymmer för boende där, samt stödet till ensamkommande gymnasieungdomar.

Katarina Raneborn (V) som är ledamot i regionfullmäktige och regionens nämnd för Samhällsbyggnad ställer en del frågor till ordförande i regionstyrelsen samt ordförande i Samhällsbyggnadsnämnd.

 

Här kan du ladda ner interpellationerna:
1- Om försöket med anropsstyrd närtrafik.
2- Om busshällplats i Skyllberg, Askersund.
3- Hjälp de ensamkommande gymnasieungdomarna.

 

För mer information kontakta:
Katarina Raneborn (V), ledamot i nämnden för samhällsbyggnad, 070-699 09 00

 

Kopiera länk