• Hem
  • Vi viker inte f...
Debattartiklar & Insändare

Vi viker inte från kravet att stoppa vinster i välfärden

Jihad Menhem, Mia Sydow Mölleby, Kenneth Lantz och Maria Nyberg i ett svar till Lars Ströman, NA:s ledare 19/8

V logga
.

Lars Ströman fortsätter sin kritik mot Vänsterpartiet på NA:s ledarsida. Den här gången blandar han ihop äpplen och päron när han gör en jämförelse mellan människor och varor. Samtidigt hävdar han att Vänsterpartiet inte är emot vinster i välfärden.

Vi hävdar att Ströman har fel, Vänsterpartiet viker inte från sitt krav på att stoppa vinster i välfärden. Vårt fokus på att mota ut vinstintressena ur välfärdssektorn är ett tydligt ställningstagande om vilket slags samhälle vi vill ha. Ett samhälle där omtanke, solidaritet och gemenskap ersätter girighet och konkurrens som drivkraft för samhällsutvecklingen.

För oss i Vänsterpartiet är det stor skillnad mellan att bygga ett vårdhem och att ge vård. Det påstås inte sällan att eftersom vi anlitar privata företag för att köpa varor eller bygga exempelvis en skola, så borde de även tillåtas att driva skolan. Lars Ströman skriver i sin ledare att Vänsterpartiet tillåter vinster i välfärden genom att köpa varor till välfärdssektorn från privata företag. Det är en orimlig jämförelse, det finns flera fundamentala skillnader mellan att driva en välfärdsverksamhet och att köpa varor eller bygga huset den finns i.

En viktig skillnad är att inom större delen av välfärden är möjligheterna mycket begränsade att genom konkurrens driva fram en högre produktivitet. Det beror på att en så stor del av kostnaderna består av lönekostnader som inte går att rationalisera bort utan att kvaliteten blir lidande. I många andra branscher kan konkurrens driva fram teknisk utveckling som ger lägre kostnader, medan motsvarande är inte fungerar i välfärden. En lärare kan aldrig ersättas av fler och bättre maskiner. Eftersom välfärden handlar om att möta människor slår besparingar på personal direkt mot kvaliteten.

Resurserna i välfärden är begränsade och ska fördelas så att de går till dem som behöver dem mest. Den som är i störst behov av vård ska prioriteras och de skolor där eleverna behöver mest stöd ska också ha resurser att kunna ge mer stöd.

Kvaliteten ska vara hög och likvärdig för alla oavsett var man bor i landet. Med en välfärd utan vinstintressen ges goda förutsättningar för att det vi beslutat om får genomslag i verksamheten. Välfärdens syfte för oss i Vänsterpartiet är att ge en bra vård när vi blir sjuka, en god omsorg när vi inte kan klara vardagen på egen hand och att ge varje elev möjlighet att växa och utvecklas. Det är de behov vi har i livets olika delar som ska styra välfärden.

Jihad Menhem, landstingsråd Vänsterpartiet Örebro län
Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot Vänsterpartiet Örebro län
Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län
Maria Nyberg, vice ordförande Vänsterpartiet Örebro län

 

Kopiera länk