• Hem
  • Att privatisera...
Debattartiklar & Insändare

Att privatisera är inte lösningen

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidning 18/2 och Karlskoga Kuriren 15/2

Jihad Menhem

Det sprids en myt från de borgerliga politikerna i vårt län om att privatisering av sjukvården skulle leda till kreativiteten och utvecklingen. De tror att bara man släpper in privata intressen med vinstönskan i den offentliga sjukvården skulle länets befolkning få bättre och snabbare vård än den vården som Örebro läns landsting erbjuder idag.

Samtidigt ser man inte hur det har gått för patienterna i de borgerligt styrda landstingen. De grupper av människor som behöver vård ofta, de äldre med flera diagnoser, de kroniskt sjuka patienter och alla som behöver någon form av rehabilitering har de senaste åren fått stå tillbaka på grund av att privata intressen släppts in.

Det visar sig nämligen, att det är föga lönsamt att ta sig an dessa grupper, då korta, enkla och mindre omfattande vårdinsatser är det som skapar vinst för dessa privata vårdbolag. Även sådana projekt som den borgerliga regeringen har hittat på, d.v.s. vårdgarantin och kömiljarden ger resultatet, att samma grupp av svårt sjuka patienter får stå efter, garantin omfattar inte rehabilitering och återbesök. Så när det inte hinns med att göra allt för att uppfylla vårdgarantin, får kroniskt sjuka och de med behov av rehabilitering vänta. Exempelvis så kan en MS-sjuk patient få vänta på den rehabilitering och den medicinering som är nödvändig, för att denne ska kunna få ett avstannande förlopp i sjukdomsutvecklingen.

Vi i Vänsterpartiet kommer aldrig att gå med på eller acceptera att riskkapitalister etablerar sig i Örebro län. Vi tycker att kvaliteten utvecklas genom samordning och samverkan mellan sjukvårdens olika enheter men även mellan landstinget och länets kommuner. Vi vill se att våra skattepengar används för att utveckla den offentliga vården så att de pengar vi gemensamt bidrar med också kommer alla som behöver dem till godo, vilket inte blir fallet, när den ena aktören är inriktad på vinst och de andra vill utföra det bästa för invånarna som riskerar att bli sjuka. Vårt mål är att nå en sjukvård som är helt fri från köer och väntetider. Tillgänglighet, hög kvalitet och ett gott bemötande är honnörsord för oss.

Vi står idag inför ett vägval där vi måste bestämma oss för om vi vill fortsätta sälja ut och privatisera välfärden eller om vi vill satsa på att bygga ut och utveckla en gemensam välfärd där vi använder våra skattepengar till det som de är avsedda för d.v.s. välfärd utan vinst från vårdkapitalister.

Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet Örebro län

Ladda ner artikeln ”Vi måste satsa på gemensam välfärd”

 

Kopiera länk