• Hem
  • Vänsterskolan
Övrigt

Vänsterskolan

Vänsterskolan är en utbildningssatsning som Vänsterpartiet gör. Upplägget är enkelt. Partiet central erbjuder distrikt och partiföreningar ett antal kortare kurser/föredrag inom prioriterade områden. Kurserna är ungefär 1-2 timmar långa och hålls av centralt utbildade kursledare. Man beställer kurserna genom att mejla till [email protected], dit man också kan skicka eventuella frågor kring kurserna. Kurserna är gratis för partiföreningarna och distrikten, med undantag för kostnad för resa och eventuell logi för kursledarna. Vad gäller kurserna Internfeminismskolan, Feministiskt självförsvar och Retorik för kvinnor så betalar partiet centralt även resa och eventuell logi för kursledarna, eftersom det är extra prioriterade områden.  

Vänsterskolan är en utbildningssatsning som Vänsterpartiet gör. Upplägget är enkelt. Partiet central erbjuder distrikt och partiföreningar ett antal kortare kurser/föredrag inom prioriterade områden. Kurserna är ungefär 1-2 timmar långa och hålls av centralt utbildade kursledare. Man beställer kurserna genom att mejla till [email protected], dit man också kan skicka eventuella frågor kring kurserna. Kurserna är gratis för partiföreningarna och distrikten, med undantag för kostnad för resa och eventuell logi för kursledarna. Vad gäller kurserna Internfeminismskolan, Feministiskt självförsvar och Retorik för kvinnor så betalar partiet centralt även resa och eventuell logi för kursledarna, eftersom det är extra prioriterade områden.  

Minst 5 kursdeltagare krävs för att en kurs ska hållas. Kurserna är tänkta att funka för båda gamla och nya medlemmar. Kurserna behöver inget särskilt studiematerial utan hålls i huvudsak muntligt. De flesta kurserna innehåller både en ren föredragsdel och interaktiva moment som exempelvis gruppdiskussioner. Det går såklart bra att kombinera de olika kurserna till en halv- eller heldag, eller bara beställa en enstaka kurs till en vardagskväll på partiexpeditionen. Det är bra om det finns möjlighet att med en projektor visa en PowerPoint-presentation vid kurstillfället, men det är inget krav.

Vänsterskolan innehåller inga långa studiecirklar eller mer djupgående studier. Vänsterskolan är ett sätt att snabbt höja kunskapsnivån bland det stora flertalet medlemmarna inom viktiga områden. Vänsterskolans kurser ska vara enkla och billiga att få till sin partiförening. Dessutom är förhoppningen att Vänsterskolan ska inspirera till mer studier lokalt, kanske i samarbete med ABF på orten. Vi uppmanar er därför att ta kontakt med er lokala ABF-förening för att höra om ni kan få hjälp med finansiering av exempelvis kursledarnas resor eller eventuell lokalhyra vid kurstillfället.

Kontakt med vänsterskolan: [email protected]

Se klipp från studiekonferensen den 6 oktober där Vänsterskolan presenterades för partidistriktens studieansvariga

Exempel på kurserna:

Retorikskolan
Konsten att övertyga. Hur lägger man upp ett tal eller anförande? Hur använder man kroppsspråk, kläder och färger för att förstärka budskapet? Vilka är de vanligaste fallgroparna? Retorikskolan tar upp klassisk och modern argumentationsteknik i praktiken.
Ladda hem retorikskolan (ppt)

Politikerskolan
Om du funderar på att kandidera till något av de fyra valen som hålls 2014, ja då är den här kursen bra för dig! Den innehåller avsnitt om riksdags-, landstings- och kommunvalet samt även valet till EU-parlamentet. Hur blir man föreslagen att stå som kandidat på en valsedel? Hur ser beslutsprocessen ut i de olika församlingarna? Vad innebär det att vara förtroendevald? En kortare version av feministskolan ingår också i politikerskolan. Till politikerskolan kommer det att finnas många frågeställningar att diskutera så räkna med allt från två timmar till en halv dag.
Ladda hem politikerskolan (ppt)

Partiskolan
Partiskolan inleds med en kort historisk tillbakablick, med fokus på den tid och de politiska frågor som var aktuella när partiet bildades. Du får svar på hur det funkar i partiet, hur man blir medlem och var besluten tas. Vi berättar också om hur partiet centralt är organiserat och vilka konferenser som är prioriterade. Den sista och mest omfattande delen handlar om vårt partiprogram. Det kommer också att finnas frågeställningar att diskutera kring partiprogrammet. Man kan avsätta två timmar men också betydligt mer beroende på hur mycket man vill fördjupa sig i olika delar. Välkommen att delta!
Ladda hem partiskolan (ppt)

Medieskolan
Hur fungerar media och vad är viktigt att tänka på i kontakten med journalister? Hur skapar vi nyheter och vad krävs för att planera vårt mediearbete? Medieskolan tar upp detta, liksom grunderna för strategisk kommunikation och hur man definierar sina målgrupper och formulerar ett budskap.
Ladda hem medieskolan (ppt)

Internfeminismskolan
Som medlemmar i ett feministiskt parti vet vi att samhället är djupt ojämlikt. Vi vet allt om kvinnors låga löner, ojämlikt fördelat hemarbete och mansdominerade bolagsstyrelser. Inte finns det väl några problem i vårt eget parti? Tyvärr står inte Vänsterpartiet fria från könsmaktsordningen, även i vårt parti avspeglas ojämlikheten mellan män och kvinnor. Vilka väljs till ledande poster? Vilka talar mest på mötena? Vem kokar kaffe på partiföreningsmötet och vem sitter mötesordförande? Varför hoppar fler kvinnor än män av parlamentariska uppdrag? I denna kurs får vi lära oss att se strukturer i vårt eget parti, hur man identifierar härskartekniker och vad man kan göra åt dem. Kursen erbjuds i en kortare version på 90 minuter och en längre på 180 minuter där även gruppdiskussioner hinns med. Kan även göras till en längre heldags- eller helgutbildning.
Ladda hem internfeministskolan (ppt)

Debattartikelskolan
Mycket av Vänsterpartiets politiska argumentation sker genom debattartiklar och insändare i tidningar. Hur skriver man en text som inte bara hamnar i tidningen utan också blir läst och diskuterad? Hur ska man tänka kring ämnesval och vinklar? Vilka perspektiv och formuleringar gör att min debattartikel seglar hela vägen till fikarumssnacket? Vi går igenom tips och trix kring hur vi formulerar oss i skrift, metoder som även går utmärkt att tillämpa i andra sorts politiska texter. Debattartikelskolan är helt enkelt en kurs i hur man skriver effektivt, berörande och vasst och hur man kan arbeta för att våra texter får största möjliga spridning.
Ladda hem debattartikelskolan (ppt)

Aktivistskolan
Vad är aktivism och hur kan Vänsterpartiet använda sig av olika typer av aktivism för att nå nya medlemmar, få medial uppmärksamhet och få igenom politiska beslut.
Ladda hem aktivistskolan (ppt)

Ekonomiskolan
Ekonomiskolan är en kurs för dig som vill veta mer om Vänsterpartiets ekonomiska politik. Kursen i sin helhet går igenom såväl de viktigaste av partiets konkreta budgetförslag i riksdagen som hur partiets ekonomiska politik förhåller sig till partiets marxistiska, feministiska och ekologiska förhållningssätt. Kursen visar hur inriktningen på den ekonomiska politiken är nära förbunden med maktförhållanden och klassintressen i samhället Konsekvenserna av alliansens politik belyses. Till varje moment i kursen finns det diskussionsfrågor.

Feministskolan
Feministisk kick-off i partiföreningen eller distriktet! Feministskolan är en introduktion till Vänsterpartiets feministiska politik. Här kopplar vi ihop vår feministiska teori med konkreta exempel på hur kvinnoförtrycket manifesteras i vardagen och våra politiska krav för att åstadkomma förändring. Kursen är tänkt att kunna hållas för alla medlemmar, både nya och de som varit med länge. Här finns utrymme för att reflektera över och diskutera frågor som t.ex. delad föräldraförsäkring, synen på vad som är kvinnligt och manligt samt hur vi behandlar våra barn olika beroende på vilket kön de har. Kursen kan med fördel kombineras med den internfeministiska kursen eller feministiskt självförsvar.

Internfeminismskolan
Som medlemmar i ett feministiskt parti vet vi att samhället är djupt ojämlikt. Vi vet allt om kvinnors låga löner, ojämlikt fördelat hemarbete och mansdominerade bolagsstyrelser. Inte finns det väl några problem i vårt eget parti? Tyvärr står inte Vänsterpartiet fria från könsmaktsordningen, även i vårt parti avspeglas ojämlikheten mellan män och kvinnor. Vilka väljs till ledande poster? Vilka talar mest på mötena? Vem kokar kaffe på partiföreningsmötet och vem sitter mötesordförande? Varför hoppar fler kvinnor än män av parlamentariska uppdrag? I denna kurs får vi lära oss att se strukturer i vårt eget parti, hur man identifierar härskartekniker och vad man kan göra åt dem. Kursen erbjuds i en kortare version på 90 minuter och en längre på 180 minuter där även gruppdiskussioner hinns med.

Retorik för kvinnor
I nästan alla mötessammanhang, oavsett om det är på ett partimöte eller i kommunfullmäktige, pratar män mer än kvinnor. Om många män har ett överdrivet självförtroende när det gäller att tala inför en grupp, gäller ofta det motsatta för kvinnor. I den här kursen får du lära dig olika retoriska knep, hur man förbereder ett anförande samt hur du hanterar röst, kropp och språk för bästa effekt. Kursen tar minst 2 timmar, men för att möjliggöra praktiska övningar rekommenderas längre tid, gärna en heldags- eller helgkurs. Kursen är enbart öppen för kvinnliga deltagare.

Feminstiskt självförsvar
Feministiskt självförsvar är ett praktiskt sätt att arbeta mot det samhällsproblem som det sexualiserade våldet är och den vardagsrädsla som det för med sig. De flesta kvinnor har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt, misshandel eller någon annan typ av kränkning. I feministiskt självförsvar lär vi ut tekniker för att försvara oss mot så väl vardagliga trakasserier som grovt våld.

Kursen innehåller både praktiska självförsvarsövningar och diskussioner om gränssättning i vardagliga situationer. Kursen kan hållas som ett kortare pass på 90 minuter, men även som en heldags- eller helgkurs. En gympasal eller annan lokal med stora fria ytor krävs för de praktiska momenten. Kursen är enbart öppen för kvinnliga deltagare.

Politisk översiktskurs
En kurs som kan hållas med fyra olika inriktningar (eller kombinera flera om det finns tid till det):

  • Ekonomi och arbetsmarknad
  • Klimat och miljö
  • Feministisk ekonomi
  • Välfärd och vinstintressen

”Politisk översiktskurs” är en orienteringskurs inom våra viktigaste politiska områden. Den inleds med ett pass om ”bilden av partiet”, där vi talar om hur vi ser på vänsterpartiets speciella roll i svensk politik, som inspiratör och kraft bakom mycket av det som är bra i Sverige. Den andra delen av kursen består av kortare fördjupningar i några viktiga sakområden för vänsterpartiet: vår politik för jobb åt alla, för en välfärd fri från kommersiella intressen, för ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor och för en rättvis lösning på miljö- och klimatkrisen och en jämlik fördelning av jordens naturresurser. Den politiska översiktskursen funkar lika bra som kickstart för nya medlemmar som uppfräschningskurs för medlemmar som varit med ett tag. Kurslaget som håller den här kursen består av hela Partistyrelsen och det är därför den mest tillgängliga av Vänsterskolans kurser.

Kopiera länk