• Hem
  • Återöppna förlo...
Pressmeddelande

Återöppna förlossningen!

Pressmeddelande 2023.02.22 

Vänsterpartiet tar återigen upp kampen för förlossningen på Karlskoga lasarett

Måndagen den 20/2 lämnade Vänsterpartiet i Region Örebro län in en motion om att återöppna förlossningen i Karlskoga. 

Region Örebro läns beslut att stänga förlossningen i Karlskoga har mött ett massivt motstånd både från Vänsterpartiet, men även från barnmorskor, civilsamhälle och intresseorganisationer. 

  • Vi vill att Karlskoga lasarettet ska återskapa förlossningen i Karlskoga, i egen regi och vara öppet dygnet runt och hela året runt. Vi vill att kvinnorna i västra länsdelen ska ha tillgång till trygg och god förlossningsvård och därför lyfter Vänsterpartiet denna fråga igen, säger Jessica Carlqvist, oppositionsråd för Vänsterpartiet Region Örebro län. 

I samband med stängningen gjordes en kartläggning som påvisade brister som behövde åtgärdas. Dessa åtgärder var av sådan karaktär att det skulle kunna hanteras och att verksamheten skulle kunna fortsätta hålla öppet. Vi i Vänsterpartiet hänvisar till denna kartläggning och vill se en återöppning av förlossningsverksamheten på Karlskoga lasarett enligt den verksamheten som rekommenderas enligt kartläggningen.   

  • Det finns idag inte några nationella riktlinjer kring vilka professioner eller yrkesgrupper som måste finnas på en förlossningsavdelning. Det ser olika ut i landet och man har helt enkelt funnit lösningar och använt sig av de resurser som finns på varje enskild klinik och sjukhus. Det finns flera exempel på detta, ett exempel är förlossningen i Värnamo, säger Jessica Carlqvist. 

Under 2022 har det tillfallit regionen statliga bidrag för att förstärka kvinnosjukvården men inte heller i samband med detta har vi sett eller hört om några initiativ som handlar om förlossningsverksamheten på Karlskoga lasarett. Nu vill Vänsterpartiet se aktiv handling och politisk vilja från de styrande partierna i Region Örebro län.

 

Kontakt: 

Jessica Carlqvist 

Oppositionsråd, Vänsterpartiet Region Örebro län 

Tel: 019-602 87 64, 073-552 27 36 

E-post: [email protected] 

 

Elisabeth Nilesol 

Politisk sekreterare, Vänsterpartiet Region Örebro län 

Tel: 019-602 78 26, 076-495 80 28 

E-post: [email protected] 

Kopiera länk