• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet satsar 400 miljoner på sjukvården till sommaren

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten drivit igenom en satsning på 400 miljoner kronor med syftet att öka tillgängligheten inom vården. Bland annat kan pengarna gå till mobila vårdteam som når äldre under sommaren.

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten drivit igenom en satsning på 400 miljoner kronor med syftet att öka tillgängligheten inom vården. Bland annat kan pengarna gå till mobila vårdteam som når äldre under sommaren.

I dag finns det grupper av människor som inte upplever sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Vi ser också att akutväntetiderna fortsätter att öka, något som Socialstyrelsen visar i sin senaste mätning.

Vänsterpartiet vill skapa en mer jämlik sjukvård. Därför har vi drivit igenom en satsning på 400 miljoner kronor som bland annat kan gå till mobila vårdteam inom primärvården som når äldre. När gamla inte kan få rätt vård på sina boenden eller vårdcentraler söker sig allt fler till akutmottagningarna vilket kan öka akutväntetiderna. På så sätt förbättrar mobila vårdteam för alla, inte bara för de äldre som använder dem.

Det finns goda erfarenheter från de landsting/regioner, bland annat Skåne och Jönköping, som provat modeller med mobila sjukvårdsteam. Till exempel kunde i Uddevalla 86 procent av det mobila vårdteamets patienter med hemsjukvård stanna kvar hemma. Det resulterar i nöjdare och tryggare patienter eftersom akutinläggningarna och antalet vårddagar minskar. Det i sin tur innebär att det sparas pengar och patienter håller sig friskare i sin hemmiljö.

– Vården ska finnas där när vi behöver den. Men idag finns det grupper som inte upplever sig ha tillgång till vården. Därför vill vi bland annat se mobila vårdteam som till exempel kan göra hembesök hos äldre, säger Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet.

De 400 miljoner kronorna som Vänsterpartiet har fått igenom ska kunna gå till bland annat förstärkning under sommaren. Det är upp till landstingen att efter lokala behov bestämma hur resurserna används, men det kan vara fråga om de mobila teamen inom primärvården som når äldre och även mobila team som riktar sig till unga genom mobila ungdomsmottagningar, samt genom att vårdens personal används så att alla kompetenser tas till vara till exempel i form av multidisciplinära vårdteam.

Kopiera länk