• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet säger nej till storregion

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

svealand
Nej till Svealandsregionen

Vänsterpartiet reserverade sig på tisdagen mot Regionsstyrelsens beslut om att bilda en Svealandsregion med Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Sörmland.

– Vår grundläggande bedömning av Indelningskommitténs förslag om att bilda ett nytt landsting och skapa ett nytt län bestående av 64 kommuner, med en befolkning på 1,9 miljoner – är ett dåligt förslag. När man dessutom lämnar Värmland utanför denna länsbildning blir förslaget det absolut sämsta alternativet, säger Jihad Menhem (V) regionråd i Örebro län.

– Det största bekymret är den demokratiska aspekten. Ju större region, desto längre blir avståndet mellan invånare och politiker. Erfarenheterna från befintliga storregioner tyder på att ett för stort befolkningsunderlag och för många kommuner leder till ett demokratiskt underskott.

– Vi befarar också att samverkan med små kommuner i vårt län kan komma att försvåras och resultatet blir minskad demokrati och ökad geografisk orättvisa, säger Jihad Menhem (V).

– Även tidsplanen att bilda Svealands län 2018 och Svealand landsting 2019 är helt orealistiskt. En regionbildning kräver betydande förberedelser såväl inom politikområden som vad gäller förberedelser för regionens mer praktiska funktion, betonar regionråd Jihad Menhem (V).

– Vänsterpartiet Örebro län kan dock tänka sig något större regionen innehållande fler län. Vi föreslår därför en region bestående av Örebro län, Värmland, Västmanland och Sörmland, som ett alternativ. Vi tror det är mer givande med mindre län/regioner som samverkar/samarbetar med varandra. Utgångspunkten att skapa ett antal färre jämnstarka regioner som ska konkurrera med varandra är inget som tilltalar Vänsterpartiet Örebro län.

Här kan du ladda hem Vänsterpartiets yttrande

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) Regionråd, 070-594 71 89

 

Kopiera länk