• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om höjda avgifter och taxor gällande högkostnadsskyddet för öppenvård, tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vid dagens regionstyrelsesammanträde yrkade Vänsterpartiet avslag på majoritetens, S, C och KD, nya förslag till högkostnadsskyddet för öppenvård, tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa år 2019.

– ”Vänsterpartiets inställning till olika avgifter inom sjukvården är att de skall vara så låga som möjligt så att inte någon av ekonomiska skäl ställs utanför en nödvändig sjukvård”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

I den nya majoritetens förslag till högkostnadsskydd för öppenvård år 2019, föreslår man en höjning från 900 kronor till 1150 kronor.

– ”Vi vet att många tvekar att vända sig till vården på grund av ekonomiska faktorer. En höjning av högkostnadsskyddet skulle drabba de med den allra svagaste ekonomin hårdast”, säger Jihad Menhem (V) oppositionsråd.

Vänsterpartiet yrkade på att högkostnadsskyddet ska vara oförändrat, alltså 900 kronor.

Majoriteten beslutade också att höja tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa för år 2019. Vänsterpartiet yrkade avslag och lade fram eget förslag.

Ladda ner (V)åra tre yrkanden här:
Särskilt yrkande över högkostnadsskydd för öppenvård.
Särskilt yrkande över tandvårdstaxor.
Särskilt yrkande över kollektivtrafiktaxa.

 

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Kopiera länk