• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet Örebro län vill förstatliga bankerna

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

imageStaten borde arbeta för att ta över större del av ägandet i svenska banker. Det är innehållet i en motion som Vänsterpartiet i Degerfors, med stöd av hela Örebrodistriktet, har lämnat till Vänsterpartiets kongress.

Staten borde arbeta för att ta över större del av ägandet i svenska banker. Det är innehållet i en motion som Vänsterpartiet i Degerfors, med stöd av hela Örebrodistriktet, har lämnat till Vänsterpartiets kongress.

– Bankerna är så viktiga i samhället i dag att staten inte kan låta dem gå i konkurs. Skattebetalarna tvingas betala för att rädda bankerna. Då är det också rimligt att de får ett ägarinflytande över bankerna, säger Peter Pedersen, Vänsterpartiet i Degerfors.

Förslaget går ut på att staten gradvis ska ta över ägandet av de banker som hamnar i ekonomisk kris.

– Det handlar inte om att konfiskera alla banker, utan att ta över de banker som inte klarar av att sköta de uppdrag som de har tagit på sig i samhället. I dag använder staten skattepengar till att rädda bankerna, men när krisen är över får skattebetalarna ändå bara en halv procents ränta på sina konton, säger Peter Pedersen.

Vänsterpartiets partistyrelse har avslagit motionen.
– Jag kommer att vara på plats för att försvara förslaget. Vi har lagt en del förslag i Degerfors som kan verka kontroversiella och vi har haft framgång med det. Det borde kunna övertyga kongressen, säger Peter Pedersen.

För mer information kontakta:
Peter Pedersen, 070-885 43 68

Kopiera länk