• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet i region Örebro län vill inrätta ett idrottspris och ett idrottsstipendium

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartiet har idag lämnat in en motion till region Örebro län om att inrätta ett idrottspris och ett idrottsstipendium som syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och enskilda idrottsutövare verksamma i Örebro län.

– ”Idrottsrörelsen i Örebro län ligger nära folkets hjärta och är vårt läns största folkrörelse med cirka 600 föreningar, 20 000 ledare och 100 000 aktiva. Rörelser som i allra högsta grad bidrar till ett rikare socialt liv och meningsfulla aktiviteter”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

Idrotten spelar en aktiv roll i förståelsen och integrationen mellan olika kulturer och är en kraft och ett föredöme i arbetet mot droger, våld och rasism.

– ”Idrott betyder väldigt mycket för väldigt många människor i vårt län. Det finns ingen annan fritidsverksamhet som engagerar så många barn, unga, äldre, och invandrarungdomar som idrotten. Det finns inte heller någon annan verksamhet som i så hög grad tjänar till att rehabilitera funktionsnedsatta människor som idrotten”, säger Jihad Menhem (V).

Nästan två tredjedelar av länets innevånare är engagerade i eller av idrotten på något sätt. T.ex. som aktiva, ledare, föräldrar till idrottande barn eller åskådare. Trivsel och välbefinnande har varit avgörande motiv för engagemang.

– ”Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för Region Örebro län att uppskatta idrottsrörelsens värde och betydelse för länet och länets innevånare genom att stifta ett idrottspris och ett idrottsstipendium”, avslutar Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

Ladda ner Vänsterpartiets motion ”Inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium i Region Örebro län”

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

Kopiera länk