• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Motioner

Vänsterpartiet i region Örebro län vill förändra ägarstrukturen av Örebro flygplats

De regionala flygplatserna i Sverige går nästan alla med stora ekonomiska underskott, cirka 400 miljoner minus totalt under 2017. Bland de flygplatser som haft ett årligt underskott är Örebro flygplats, cirka 10 miljoner under år 2018.

Flygplatsen kostade regionens skattekollektiv cirka 80 miljoner under perioden 2015 – 2018. Därtill kommer att flygplatsen kommer att behöva stora investeringar i framtiden, bl.a. till förlängning av start- och landningsbanan. Vi i Vänsterpartiet tycker att det i förlängningen är ett ohållbart och dåligt system att fortsätta äga en flygplats och lägga skattebetalarnas pengar på.

Vänsterpartiet i region Örebro län har flera gånger påpekat att regionens stora subventioner till Örebro flygplats skulle göra mer nytta på annat håll, exempelvis i det fortsatta arbetet för att utveckla kollektivtrafiken och minska bilismens negativa miljöpåverkan.

Argument som framförs kring varför regionen ska fortsätta spendera miljoner varje år är att ingen vill köpa flygplatsen och att företagen och näringsliv i Örebro län vill ha den kvar. Om nu näringsliv och företag verkligen vill ha den kvar, borde de också ta ett större ekonomiskt ansvar för den. Det verkar som de är mer intresserade av järnvägsmöjligheter och lastbilstransporter för att frakta sina varor. Om det nu är så att Örebro flygplats är en del av Arlandas godstrafik, som en del påstår, så borde det vara av intresse för det statliga Svedavia att gå in i ägarmodellen.

Att satsa på flyg i en tid då nya forskarrön duggar tätt kring vilken miljöbov flyget är, känns inte bra. Miljöskadliga subventioner måste fasas ut ur regionens budget och pengarna ska istället investeras i det som ställer om vårt samhälle till långsiktigt hållbart. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att förändra ägarstrukturen eller påbörja en nedläggning om inga andra intressenter finns.

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet att regionfullmäktige beslutar:

att uppdra åt regionstyrelsen att tillsammans med ägarna av flygplatsen utreda frågan om ett förstatligande eller en försäljning/avveckling av flygplatsen.

 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem (v)
Kenneth Lantz (v)

Kopiera länk