• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Region Örebro län ställer en interpellation till regionstyrelsens ordförande om tystnadskulturen inom RÖL

Jihad Menhem (V)oppositionsråd

Vänsterpartisten Jihad Menhem har lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 17 december. Interpellationen handlar om tystnadskulturen inom Region Örebro län.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om tystnadskulturen inom Region Örebro län

Enligt bland annat artiklar i lokaltidningar så framgår det att det råder en tystnadskultur inom regionen. Personal har blivit tillsagd att inte föra fram sin åsikt, och absolut inte till media, tvärtemot Sveriges grundlag. Till och med så har personal blivit uppmanad att säga upp sig, trots personalbrist, eller riskera att bli utköpt.

En god arbetsmiljö handlar framförallt om ett öppet klimat och en ökad dialog mellan alla medarbetare, såväl chefer som underlydande.

För oss i Vänsterpartiet, och även andra partier, är det viktigt att alla anställda är informerade om, och kan använda sig av, sin lagstadgade meddelarfrihet om man upplever att saker inte fungerar i verksamheten. Debattklimatet i Region Örebro län måste förändras så att det upplevs som positivt att tala om de brister som finns, för patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö. Detta är en nyckelfråga för en offentligt finansierad verksamhet.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn:

• Vilka åtgärder kommer du att vidta för att motverka tystnadskulturen inom Region Örebro län?
• Hur tänker du agera för att personalens kritik och kommentarer ska tas på allvar och inte fastna på chefsnivå?
• Finns det chefer inom regionen som inte tycker att det är så noga med våra grundlagar?
• Anser du att vi har råd att göra oss av med kompetenta medarbetare när vi har stor brist på personal?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem (V) oppositionsråd

Kopiera länk