• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Region Örebro län kräver svar om resegaranti inom färdtjänsten

Jihad Menhem (V)oppositionsråd

Vänsterpartisten Jihad Menhem har lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas imorgon den 5 november. Interpellationen handlar om resegaranti inom färdtjänsten.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om resegaranti inom färdtjänsten

Inom hela transportområdet, och inte minst inom kollektivtrafiken, finns ett antal riktlinjer som fastslår att transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla oavsett funktionsförmåga.

Trots att det i FN-konventionen framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till transporter på samma villkor som andra, så har åtgärdstakten för att tillgängliggöra kollektivtrafiken varit låg i hela landet, bl.a. i vår region. I vårt län är färdtjänsten en del av region Örebro läns kollektivtrafik och riktar sig till personer med funktionsnedsättning, d.v.s. medborgare som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik.

Den 1 april 2016 skärpte regeringen lagen om resegaranti och införde en ny lag som reglerar förseningsersättningarna i kollektivtrafiken. Namnet resegaranti försvann och ersatts av benämningen förseningsersättning, dessutom höjde man maxbeloppet för den som tar taxi vid en trafikstörning och försening. I samband med den nya lagen beslutade flera trafikhuvudmän, dvs regioner och kommuner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten och sjukresor. I samband med den nya lagen beslutade många regioner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten, det s.k. serviceresor.

I region Örebro län omfattar förseningsersättningen endast resor i linjetrafik (tåg och buss), däremot inte när man reser med färdtjänst eller sjukresa. Detta har jag påtalat många gånger, d.v.s. i den gamla majoriteten, och jag blev varje gång lovad att man är på gång att införa en resegaranti inom färdtjänsten i Region Örebro län.

Det har nu gått två år sedan jag tog upp frågan första gången! Så min fråga till dig är:

När kommer Region Örebro län att införa en resegaranti vid försening med färdtjänst och sjukresor, d.v.s. på samma sätt som alla andra regioner?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
Jihad Menhem (V) oppositionsråd

Regionfullmäktiges sammanträden filmas och sänds direkt via webb-tv. Här kan du se bl.a. interpellationsdebatt

Kopiera länk