• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Örebro län vill stoppa polisens inhumana jakt på papperslösa

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Åkerby Herrgård i Nora 2013-02-24

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

– Det är integritetskränkande och rasistiskt att personer med vad som beskrivs som utländskt utseende ska behöva visa legitimation.

Människor har såväl i vårt län som i Stockholm och Skåne vittnat om polisens upptrappade jakt på papperslösa genom metoden Reva ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”. Människor med ”utländskt” utseende stoppas och tvingas legitimera sig.

– De tillvägagångssätt som polisen använt genom Reva visar också på grundläggande brister i vårt samhälle, nämligen att den flyktingpolitik som regeringen driver är inhuman.

Vänsterpartiet vill ha en human flyktingpolitik och att polisens resurser ska användas mot riktig kriminalitet.
Vänsterpartiet i Örebro län tar avstånd från dessa metoder.

Vänsterpartiet i Örebro län
Årskonferens i Åkerby Herrgård 2013-02-24

 

Kopiera länk