• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Örebro län kräver stopp för all militär verksamhet i Vättern!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Örebro län beslutade under lördagen om ett krav på ett stopp för all militär verksamhet i Vättern, dessutom beslutade distriktsstyrelsen om att uppmana Vänsterpartiets riksdagsgrupp och partistyrelsen att agera i frågan.

Vättern är idag vattentäkt för bl a Askersund i vårt län och även en av Europas största dricksvattenreservoarer som skyddas av bland annat fyra riksintressen enligt miljöbalken för friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. I en framtid kan Vättern vara dricksvattentäkt inte bara för stora delar av Örebro län, utan också delar av Mälardalen, om det dricksvattenprojekt, som Länsstyrelsen i Örebro län driver tillsammans med länets kommuner genomförs.

Sjön med sina värdefulla natur- och kulturvärden hotas nu av försvarets flygbombningar.

Försvarsmakten vill utöka antalet flygdagar över Vättern från dagens 20 till 80 dagar per år, dessutom vill försvarsmakten öva och fälla bomber 10 nätter per år. Samt även utföra skarpa stridsövningar tillsammans med Nato och andra flygförband från olika länder.

Den föreslagna ökningen av flygverksamheten och bombningarna i Vättern kommer att medföra ökade risker för utsläpp av olika ämnen som kan påverkar dricksvattnet på sikt. Framför allt kommer en utökad flygverksamhet att öka ljud- och bullernivåer kring Vättern. Detta kommer att drabba och försämra boendes livsmiljö och livskvalitet i de kommuner som gränsar till Vättern. Bland annat boende i Örebro län.

Vänsterpartiet Örebro län tycker att försvarsmaktens planer på bombningar i Vättern är en stor miljöskandal och strider mot miljöbalken och kräver stopp för all militär verksamhet i Vättern och uppmanar alla medborgare i Örebro län att protestera mot försvarsmaktens planer.

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot Vänsterpartiet Örebro län, 070-633 71 89
Jihad Menhem, landstingsråd Vänsterpartiet Örebro län, 073-503 10 53
Katarina Raneborn, ordförande Vänsterpartiet i Askersund, 070-699 09 00

Kopiera länk