• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Årskonferensen i Hallsberg 20-21 februari 2010

Vänsterpartister från hela Örebro län trotsade väderkaoset och samlades under helgen 20-21 februari i Hallsberg för att hålla distriktsårskonferens. Särskilt inbjuden gäst från partistyrelsen var Josefin Brink.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet. Inför valet 2010 behandlades ett programförslag till landstings- och regionalpolitik för länet.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och diskussion om regional- och landstingspolitiska frågor antog konferensen ett uttalande som bifogas i full text.

Valda till distriktsstyrelsen:

Ordförande:

Margareta Carlsson, Lekeberg

Ordinarie ledamöter kvinnor:

Pernilla Calmerfalk, Örebro

Gordana Sutic, Lekeberg

Ulla Diedrichsen, Ljusnarsberg

Maria Nyberg, Karlskoga

Jessica Carlqvist, Örebro

Inga Folkesson, Lindesberg

Jeanette Rapp, Lindesberg

Elisabeth Brynge, Örebro

Ordinarie ledamöter män:

Jihad Menhem, Örebro

Ulf Axelsson, Lindesberg

Mussie Ephrem, Örebro

Roland Halvarsson, Degerfors

Rune Karlsson, Askersund

Kenneth Lantz, Laxå

Tryggve Thyresson, Hallsberg

Fredrik Skoglund Alriksson, Hällefors


Årskonferensens uttalande

Vänsterpartiet Värnar Välfärden

Idag är det svårt för många att få jobb. Att driva en politik som syftar till arbete åt alla är avgörande för att minska arbetslösheten. Satsningar på jobb inom offentlig sektor och infrastruktur är klokt om man vill ha fler arbetstillfällen, istället har regeringen sänkt skatterna med 100 miljarder. Mest för dem som redan har mycket. Nu är skillnaden mellan de som har jobb och de som inte har, mellan de som är friska och de som inte är det, större. Det är verkligen bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk!

Vänsterpartiet vill sätta stopp för uppsägningar i kommuner och landsting. Det behövs fler händer inom vård, skola och omsorg, inte färre. Kommuner och landsting kan dessutom spela en avgörande roll för att vända krisen. Vänsterpartiet har i sin statsbudget satsat för att skapa direkta jobb i välfärds och byggsektorn. I Örebro län skulle det ge cirka 2100 personer arbete. Regeringen pratar om arbetslinjen och att människor inte ska leva på bidrag, men då måste det finnas arbeten att söka!

Enligt Försäkringskassans beräkningar för 2010 kommer över 50 000 personer att utförsäkras från sjukförsäkringen. Svårt sjuka och deltidssjukskrivna som kommer att förlora sin sjukersättning tvingas, trots sjukdom, att söka ett jobb på hela arbetsmarknaden.  Samtidigt stiger arbetslösheten med rasande fart, inte minst bland de människor med funktionsnedsättningar som ofta hamnar längst bak i kön till varje ledigt jobb. Alternativet för många utförsäkrade kommer bli försörjningsstöd.

Regeringens stora för­sämringar av sjukförsäkringen slår hårt mot dem som är redan utsatta och har en svag ekonomi. Två tredjedelar av gruppen som riskerar att utförsäkras utgörs av kvinnor.

Det är ett systemskifte i vår gemensamma välfärd och en jakt på sjuka människor för att finansiera stora skattesänkningar. Systemskiftet skapar otrygghet, fattigdom och personliga tragedier för sjuka. Vi i Vänsterpartiet vill avskaffa regeringens utsorteringskedja, som inte innehåller någon rätt till rehabilitering, utan enbart går ut på att dra in människors sjukpenning. Vänsterpartiet arbetar för ett sjukförsäkringssystem som bygger på respekt för de människor som drabbats av sjukdom. Vi vill satsa på vård och rehabilitering. Sjuka skall ha rätt till ersättning så länge de är arbetsoförmögna. Återgången till arbete måste ske genom aktiva insatser för att människor ska bli friska och klara av att arbeta.

Det är dags att pensionera regeringen och dess hjärtlösa högerpolitik. Det är dags för en vänsterpolitik som värnar solidariteten och bygger en välfärd som omfattar alla.

Vänsterpartiet i Örebro län

Årskonferens i Hallsberg 2010-02-21

Kopiera länk