• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Övrigt

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

DÅK 2016Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 12-13 mars i Hallsberg för att hålla distriktsårskonferens 2016. Särskild inbjuden gäst från partistyrelsen var Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiets gruppledare i riskdagen, och Michael Lund, f.d. polis, som håll ett föredrag om hur han själv gick från att vara främlingsfientlig till att idag arbeta med att förebygga rasism.

Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 12-13 mars i Hallsberg för att hålla distriktsårskonferens 2016. Särskild inbjuden gäst från partistyrelsen var Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiets gruppledare i riskdagen, och Michael Lund, f.d. polis, som håll ett föredrag om hur han själv gick från att vara främlingsfientlig till att idag arbeta med att förebygga rasism.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet.

DÅK-2016

 

Konferensen antog en verksamhetsplan för 2016 där inriktningen förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också handlade om att utveckla partidistriktet, så en valseger kan uppnås 2018. Detta arbete handlar om att stärka distriktets och partiföreningarna, utveckla studiearbetet och arbeta vidare med internfeminismen i partiet samt stötta en uppbyggnad av Ung Vänsterverksamhet i länet.

Konferensen antog också ett uttalande: ”Den nya regionindelningen riskerar våra akutsjukhus”. som bifogas i fulltext.

 

Valda till distriktsstyrelsen 2016

Ordförande
Kenneth Lantz, Laxå

Ordinarie ledamöter kvinnor
Ireen von Wachenfeldt, Karlskoga
Margareta Carlsson, Lekeberg
Mette Holck, Örebro
Birgitta Karlsson Feldgrill, Örebro
Linn Josefsson, Örebro
Katja Ollila, Hällefors
Johanna Fälth, Askersund
Towe Jegeros, Hallsberg

Ordinarie ledamöter män
Jihad Menhem, Örebro
Staffan Göransson, Kumla
Stefan Backius, Hällefors
Simon Petersson, Degerfors

Ersättare kvinnor
Inger Söderberg, Lindesberg
Therese Hoikkala, Nora
Gordana Sutic, Lekeberg
Maja Loiske, Hällefors

Ersättare män
Rune Karlsson, Askersund
Sunil Jayasooriya, Örebro
Kåge Svensson, Örebro

 

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Hallsberg 2016-03-13

Den nya regionindelningen riskerar våra akutsjukhus

Vänsterpartiet värnar tillgång till god sjukvård i hela länet Indelningskommittens förslag till storregion riskerar att utarma våra tre akutsjukhus. Framförallt skulle Karlskoga lasarett kunna drabbas eftersom det skulle bli färre patienter från Värmland, och därmed mindre möjlighet att bedriva sjukhusverksamhet.

En så stor region, som i kommitténs förslag – hela den s k sjukvårdsregionen Uppsala – Örebro ( exklusive Värmland ) med 1,7 miljoner invånare och 64 kommuner skulle också innebära att makten flyttas längre från medborgarna. Resultatet blir minskad demokrati och ökad geografisk orättvisa.

Region Örebro län har idag ett gott sjukvårdssamarbete med Värmland, Västmanland och Sörmland. Vi har också en delvis gemensam arbetsmarknad och goda kommunikationer med dessa län. Vänsterpartiet Örebro län avvisar kommitténs förslag och föreslår istället att en gemensam region bildas mellan Örebro län, Värmland, Västmanland och Sörmland.

Vänsterpartiet i Örebro län
Årskonferens i Hallsberg 2016-03-13

För mer information kontakta:
Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91

Kopiera länk