• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Partidistriktets Årskonferens

Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 23-24 februari i Åkerby Herrgård i Nora för att hålla årskonferens. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Ulla Andersson, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson och Elise Norberg Pilhem, sammankallande i Vänsterpartiets valberedning.

Under 2013 kommer Vänsterpartiets distrikt i Örebro län förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också utveckla partidistriktet, så att valframgång kan uppnås 2014. Årsmötet beslöt att utveckla studiearbetet och även arbeta vidare med internfeminismen i partiet. När det gäller det utåtriktade arbetet beslöts att fokusera extra på frågan kring mäns våld mot kvinnor.

Örebro läns Vänsterpartister har valt en ny styrelse.
Kenneth Lantz från Laxå har fått fortsatt förtroende som ordförande.

Konferensen antog också ett uttalande: ”Stoppa polisens inhumana jakt på papperslösa”. som bifogas i fulltext.

Valda till distriktsstyrelsen:

Ordförande:
Kenneth Lantz, Laxå

Ordinarie ledamöter kvinnor:
Maria Nyberg Karlskoga
Margareta Carlsson, Lekeberg
Ulla Diedrichsen, Ljusnarsberg
Therese Hoikkala, Nora
Inger Söderberg, Lindesberg
Ewa Solborg, Örebro
Gordana Sutic, Lekeberg
Ireen Von Wachenfelt, Karlskoga

Ordinarie ledamöter män
Jihad Menhem, Örebro
Thomas Eklund, Hällefors
Sunil Jaysooriya, Örebro
Gertowe Thörnros, Degerfors
Rune Karlsson, Askersund
Staffan Göransson, Kumla

 

Ersättare kvinnor:
Madelene Lindkvist, Ljusnarsberg
Karin Poppius, Hällefors
Camilla Andersson, Nora

Ersättare män:
Leif Pedersén, Ljusnarsberg
Ulf Axelsson, Lindesberg
Markus Sukuvaara, Degerfors
Tryggve Thyresson, Hallsberg

————————————————————————-

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Åkerby Herrgård i Nora 2013-02-24

Vänsterpartiet i Örebro län vill stoppa polisens inhumana jakt på papperslösa

– Det är integritetskränkande och rasistiskt att personer med vad som beskrivs som utländskt utseende ska behöva visa legitimation.
Människor har såväl i vårt län som i Stockholm och Skåne vittnat om polisens upptrappade jakt på papperslösa genom metoden Reva ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”. Människor med ”utländskt” utseende stoppas och tvingas legitimera sig.
– De tillvägagångssätt som polisen använt genom Reva visar också på grundläggande brister i vårt samhälle, nämligen att den flyktingpolitik som regeringen driver är inhuman.
Vänsterpartiet vill ha en human flyktingpolitik och att polisens resurser ska användas mot riktig kriminalitet.
Vänsterpartiet i Örebro län tar avstånd från dessa metoder.

Vänsterpartiet i Örebro län
Årskonferens i Åkerby Herrgård 2013-02-24

 

För mer information kontakta:
Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91

 

Kopiera länk