• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Partidistriktets Årskonferens

Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 18-19 februari i Hallsberg för att hålla årskonferens. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Kalle Larsson och från programkommissionen Ida Gabrielsson.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Konferensen antog en verksamhetsplan för 2012, där inriktningen förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också handlade om att utveckla partidistriktet, så en valseger kan uppnås 2014. Detta arbete handlar om att stärka distriktets och partiföreningarna, utveckla studiearbetet och även stötta en uppbyggnad av Ung Vänsterverksamhet i länet. Vi vill få distriktet att hålla ihop.

Kenneth Lantz
, nyvald ordförande, poängterar att debatten på årskonferensen var väldigt konstruktiv, enig och visar på en vilja att trots olika uppfattningar emellanåt så går det att mejsla fram en gemensam hållning i politiska frågor. Han förklarar vidare att även om han är nyvald ordförande så vilar ansvaret för ett arbete för en valseger 2014 på distriktsstyrelsen och arbetet i partiföreningarna. Det är den kollektiva insatsen som kommer att ge resultat. Vänsterpartiet måste utmana och ha en vilja till att bli större, vi kan inte fortsätta att enbart vara den reducerade socialdemokratins lillebror. Vi kan och vi vill, avslutar Kenneth.

Konferensen antog ett uttalande ”Utveckla geografisk rättvisa” som bifogas i fulltext.

Valda till distriktsstyrelsen:
Ordförande:

Kenneth Lantz, Laxå


Ordinarie ledamöter kvinnor:

Margareta Carlsson, Lekeberg
Gordana Sutic, Lekeberg
Ulla Diedrichsen, Ljusnarsberg
Maria Nyberg Karlskoga
Karin Poppius, Hällefors
Camilla Andersson, Nora
Ewa Solborg, Örebro
Therese Hoikkala, Nora
Matilda Fredriksson, Örebro


Ordinarie ledamöter män

Jihad Menhem, Örebro
Ulf Axelsson, Lindesberg
Sunil Jaysooriya, Örebro
Gertowe Thörnros, Degerfors
Rune Karlsson, Askersund
Peter Tillman, Hallsberg
Staffan Göransson, Kumla

Ersättare kvinnor:
Madelene Bergsten, Ljusnarsberg
Jeanette Rapp , Lindesberg
Ann Larsson, Hallsberg
Jessica Carlqvist Örebro

Ersättare män:
Sören Karlsson, Örebro
Leif Pedersén, Ljusnarsberg
Samuel Ericson, Hällefors
Roland Halvarsson, Degerfors

————————————————————————-

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Hallsberg 2012-02-18/19

Utveckla geografisk rättvisa

Det finns många orättvisor i vårt samhälle. En orättvisa som sällan uppmärksammas är den geografiska. Orättvisan står mellan de stora städerna och övriga landet. Inom regionerna är orättvisan stor mellan ett fåtal större orter och landsorten.

Orättvisan drabbar både de som bor på de större orterna och de som bor på de mindre, mönstret är det samma i Örebro län.

I storstäderna råder en enorm bostadsbrist, som gör att bostadspriserna stiger och en större del av inkomsterna måste läggas på boendet. För ungdomar är det nästan omöjligt att hitta en bostad med rimlig hyra. Möjligheten att få ett arbete är betydligt större i stora städer, vilket tvingar många att flytta dit.

På en liten ort är det lättare att få en lägenhet än ett jobb. Vad hjälper det med bostad om man inte har jobb? Den kommunala servicen blir allt sämre på mindre orter beroende på minskad skattebas.

Den regionala planeringen har hittills utgått ifrån att de mindre orterna inte kommer att utvecklas. Det ökar ju inte intresset för ungdomar att stanna kvar eller få näringslivet att satsa på dessa orter. Resultatet blir en självuppfyllande profetia, ett så kallat självspelande piano.

Vänsterpartiet i Örebro län kommer att kasta ut det självspelande pianot och jobba för geografisk rättvisa.

Kopiera länk