• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet bildar facklig partiförening i Örebro län

Pressmeddelande från Handelsvänstern Örebro län

För första gången har Örebro län fått en facklig V-förening. Det är Vänsterpartister i Handelsanställdas förbund som bildar en partiförening för att driva Vänsterpartiets frågor.

image– Vi vill att människor ska ha en lön som går att leva på och vi vill arbeta för rätten till heltid. Inga fler delade turer, säger Tomas Hjort, ordförande för nystartade Handelsvänstern Örebro län.

– Vi vill att människor ska ha en lön som går att leva på och vi vill arbeta för rätten till heltid. Inga fler delade turer, säger Tomas Hjort, ordförande för nystartade Handelsvänstern Örebro län.

Traditionellt har LO-facken varit förknippade med Socialdemokraterna. Men nu bildar Vänsterpartiet en facklig partiförening i Örebro län. Handelsvänstern Örebro län är också den första fackliga partiföreningen utanför Stockholm.

image
– Frågorna som LO driver är de frågor som Vänsterpartiet driver, så det känns som en självklar utveckling att bilda Handelsvänstern, säger Lisa Nätterdal, kassör vid Handelsvänstern Örebro län.


– Frågorna som LO driver är de frågor som Vänsterpartiet driver, så det känns som en självklar utveckling att bilda Handelsvänstern, säger Lisa Nätterdal, kassör vid Handelsvänstern Örebro län.

Handelsvänstern Örebro län riktar sig till alla Handelsmedlemmar som vill verka för den politik som Vänsterpartiet driver. Lisa Nätterdal arbetar själv vid Handelsanställdas förbund i Örebro och tror att många Handelsmedlemmar vill höra att det finns nyanser i förbundet.

– Många medlemmar delar nog Vänsterpartiets åsikter. Genom Handelsvänstern kan medlemmarna påverka politiken, säger Lisa Nätterdal (V).

Föreningen har sitt årsmöte den 31 mars och välkomnar medlemmar som vill engagera sig i fackliga frågor.

– Vi vill inte ha tysta arbetsplatser. Vi vill att det ska pratas politik och fackliga frågor, säger Tomas Hjort (V).

För ytterligare information:
Handelsvänstern Örebro län

Tomas Hjort, Ordförande 019-601 54 13
Lisa Nätterdal, Kassör 019-611 90 05

Kopiera länk