• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Debattartiklar & Insändare

Vänsterpartiet är småföretagarvänligt

Katarina Raneborn och Jihad Menhem (V) Örebro län svarar Kajsa Rosén och Anna Ågerfalk (L) 31/5, NA

Jihad Menhem                    Katarina Raneborn

Två representanter från Liberalerna försöker sig på att tolka Vänsterpartiets politik för småföretag. Det blir lite löjligt när Liberalerna försöker tala om för Vänsterpartiet vad vi egentligen tycker. Borde vi inte veta det bäst själva?! Hur många gånger man än skulle påstå att jorden är platt så överensstämmer det inte med verkligheten. Precis på samma sätt så spelar det inte någon roll hur många gånger de borgerliga partierna försöker påstå att Vänsterpartiet inte gillar företagare, så ändrar det inte det faktum att V är ett av de bästa partierna för småföretagare.

För två mandatperioder sedan så gjorde Företagarna en undersökning om vilka partier som hade den bästa politiken för småföretagare. Kan ni gissa vilka partier som vann? Jo, Vänsterpartiet och Miljöpartiet! Även idag har Vänsterpartiet många bra förslag till förbättringar åt småföretagare som ligger i framkant inom området.

När det handlar om företag inom välfärdssektorn så vill vi göra följande förtydligande: Det är inte privata företag i sig som vi är motståndare till. Det är framförallt stora vårdbolag som ägs av riskkapitalister med stora vinstintressen som vi är motståndare mot.

Det finns idag många företag inom äldreomsorgen och vårdcentraler etc som ägs av aktieägare som finns i andra länder. De vill förstås ha stora vinster så att de kan få höga aktieutdelningar varje år. Om man finns i andra änden av världen så bryr man sig förstås inte så mycket om hur personalen och patienterna mår.
Mindre, privata bolag där ägarna och personalen finns i själva verksamheten har ofta ett större engagemang och bryr sig mer om att kvaliteten blir bättre. Vissa typer av verksamheter inom välfärden kan mycket väl vara privat, även om vi föredrar den offentligt ägda. Offentligt ägd verksamhet har större insyn och har inte ekonomin i främsta rummet, men det finns många exempel på privata vårdgivare i liten skala, där det fungerar väl. 

Generellt är vi för småföretagande och många av oss vänsterpartister är själva småföretagare.  En stor skillnad mellan en byggfirma och en privat vårdcentral är att byggfirman får alla sina pengar från de kunder som anlitar företaget och är beroende av att de är nöjda med det utförda arbetet, medan inom välfärdssektorn får privata företag skattepengar oavsett om man har gjort ett bra jobb eller inte. Där tecknar man avtal innan man har utfört jobbet och har rätt till ersättning under avtalstiden även om patienterna inte är nöjda. I de branscher där kunderna är människor som är i beroendeställning till företagaren, anser vi inte att vinstintresset får sättas i första rummet. Grundskolan och vården är därför inte lämpliga områden där vinstdrivande krafter ska styra utformningen av utbildning och vårdutbud.

 

Katarina Raneborn (v), Egen företagare, Askersund

Jihad Menhem (v), Regionråd i Örebro län

Kopiera länk