• Hem
  • Utlandsfödda ha...
Debattartiklar & Insändare

Utlandsfödda har svårt att få vårdjobb

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad VAlltför många utlandsfödda har i dag ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. Ofta är det invandrare med akademisk examen som kommer från länder utanför EU och försörjer sig som städare eller taxichaufförer. Det innebär att dessa människor inte får utnyttja sin fulla potential på arbetsmarknaden.

Alltför många utlandsfödda har i dag ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. Ofta är det invandrare med akademisk examen som kommer från länder utanför EU och försörjer sig som städare eller taxichaufförer. Det innebär att dessa människor inte får utnyttja sin fulla potential på arbetsmarknaden.

En av de grupper som ofta möts av diskriminerande regler är invandrare som har utbildning inom hälso- och sjukvården och en lång yrkeserfarenhet, men som saknar en svensk legitimation.

Tyvärr är kraven för att få svensk yrkeslegitimation betydligt högre för dem som kommer från länder utanför EU jämfört med EU-medborgare, framför allt vad det gäller språktesterna. Jag kan hålla med att språket är oerhört viktigt att behärska när det gäller yrken inom hälso- och sjukvården. Men att inte tillvarata den kompetens som dessa medborgare besitter genom orättvisa bedömningskriterier är ett slöseri med resurser.

Jag vill betona att det inte handlar om att underlätta för vissa grupper, ej heller sänka kraven inom sjukvården eller bortse från olikheterna i utbildning mellan länder. Det jag vill påpeka är det orimliga i att kraven som ställs i dag av Socialstyrelsen inte tar hänsyn till individen eller vårdens behov. Kraven ställs utifrån om medborgarna kommer från ett land inom eller utanför EU.

Orimligheten i detta blir tydlig om man liknande jämförelser, det vill säga om det skulle ställas andra språkkrav på en spansktalande från Chile än en spansktalande från Spanien. Dessa nuvarande regler är diskriminerande och bör ändras och ha vårdens behov som grund för kraven för att få svensk legitimation. Här ligger ett stort ansvar på staten och Socialstyrelsen för att börja tänka nytt och främja lika rättigheter samt möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet.

Så ta till vara på de erfarenheter och resurser som invandrare har med sig till Sverige. På så vis kan vi bygga ett bra samhälle där det finns plats för alla.

Jihad Menhem, Regionråd Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk