• Hem
  • TV utsända full...
artikel

TV utsända fullmäktigesammanträdet

Örebro läns landsting arbetar från och med 2003 i en ny politisk organisation ”medborgarmodellen”. Den nya organisationen innebär tydligare roller för landstingspolitikerna som medborgarnas företrädare. Samtidigt pratas ofta om en klyfta mellan politiker och medborgare. Politikerföraktet växer, kontakten mellan väljarna och de förtroendevalda är dålig och många människor säger att de inte bryr sig ett dugg om politik. Det här är ett stort problem för vårt demokratiska samhället som vi alla strävar efter.

Den 21 januari 2004 hade en del landstingspolitiker en studiedag om tema ”medborgardialog”, där träffade vi några kollegor från Östergötlands läns landsting. De berättade om sina TV-sända fullmäktigemöten som de har haft i flera år tillbaka, där förs i bästa fall en levande diskussion mellan medborgarnas företrädare, de som ska representera olika intressen och fatta beslut som berör samtliga invånare i landstinget.

Från början fanns en oro för att detta skulle ha en hämmande effekt på politikerna. Så blev det inte, utan effekterna verkar enbart ha varit positiva. Ledamöterna är mer på alerten än tidigare. De är bättre förberedda, gör mer kortfattade inlägg och tänker sig för när de talar.

TV-exponeringen i sig verkar också ha mest positiva effekter. Folk känner igen sina politiker på stan och kommer fram för att diskutera, och det är ju så vi vill ha det.

Det finns också ett annat sätt att förbättra dialogen mellan medborgare och förtroendevalda och det är via Internet och webb möjligheter som är mycket uppskattade bland många, inte minst av ungdomar. I vissa kommuner och landsting har man möjligheter att följa upp olika delar av fullmäktige i efterhand på internet, där information oftast läggs ut redan dagen efter mötet. En fördel är att medborgarna har tillgång till förstakällan.

Denna fråga handlar om mycket mer än bara en envägs TV eller Webb-sändning . Det leder till interaktiv kontakt och dialog mellan politiker och medborgare, mer lättillgänglig och heltäckande information om vad som sker på fullmäktige och bättre bevakning i övrig media. Använt på rätt sätt kan detta bli den länk mellan politiker och väljare som många efterlyser.

Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta att ge uppdrag till demokratigruppen att utreda frågan om TV och Webb-sända fullmäktigemöten och de möjligheter som medföljer enligt vad i motionen anförts, samt uppskatta kostnaderna för detta.

För Vänsterpartiets landstingsgrupp

Jihad Menhem
Katarina Raneborn
Sabri Yildiz

Kopiera länk