• Hem
  • Tio punkter för...
Pressmeddelande

Tio punkter för kvinnors arbetsliv

jonas_aldreboende-beskurenMånga problem på jobbet drabbar i särskilt hög grad kvinnor. Det kan vara att man aldrig får någon heltidstjänst, har för få kollegor på sjukhusavdelningen eller en arbetsmiljö som ger värk och stress. Men alltför ofta kommer kvinnors situation i skymundan.

Många problem på jobbet drabbar i särskilt hög grad kvinnor. Det kan vara att man aldrig får någon heltidstjänst, har för få kollegor på sjukhusavdelningen eller en arbetsmiljö som ger värk och stress. Men alltför ofta kommer kvinnors situation i skymundan.

Jonas Sjöstedt berättar om Vänsterpartiets tiopunktsprogram för att lösa problem i arbetslivet som i särskilt hög grad drabbar kvinnor.

– Alla ska kunna komma hem efter jobbet och ha ork kvar i kropp och själ. Så ser det inte ut idag, men det går att ändra på. Våra förslag skulle förbättra villkoren för miljontals kvinnor i Sverige. Det innebär en bättre vardag, stärkt ekonomi och självbestämmande.

Nyligen kom en undersökning från Arbetsmiljöverket som undersökte arbetsmiljön i den kvinnligt dominerade hemtjänsten och ett jämförbart manligt område. 900 inspektioner gav det tydliga resultatet att arbetsmiljön var sämre på det kvinnodominerade området.

– Idag värderas kvinnors arbete lägre. Det märks både på arbetsmiljön och i lönekuvertet. Men också i sådant som om man får ett fast jobb eller bara en visstidsanställning. Det behövs en politik som lyfter kvinnors villkor i arbetslivet, säger Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiets förslag i korthet, ur Jonas Sjöstedts artikel i Aftonbladet:

1. Fasta jobb. Avskaffa anställningsformen allmän visstidsanställning och stoppa staplandet av visstidsanställningar.

2. Rätt till heltid. Vänsterpartiet har genomfört rätt till heltid i flera kommuner, men det behövs en lag. Deltidsarbete ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Samtidigt behöver vi driva en personalpolitik i kommuner och landsting som löser problemet med delade turer.

3. Bort med löneklyftan. Vi vill ge ett nytt uppdrag till medlingsinstitutet för jämställda löner. Som arbetsgivare i kommuner höjer Vänsterpartiet lönen i underbetalda kvinnodominerade yrken, det vill vi göra på fler håll.

4. Rättvisa villkor för arbetskraftinvandrade. Idag är det i praktiken arbetsgivaren som har makten över om den anställda får stanna eller utvisas. En sådan extrem beroendesituation innebär särskilda problem för kvinnor. Reglerna gör att arbetsgivare kan ställa krav på sexuella tjänster och få vågar vända sig till polisen.

5. Bättre arbetsmiljö. För dem som arbetar i välfärden är politiska beslut om bemanning centralt. Vi behöver även satsa på skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer. Fackens ställning är avgörande och politiken ska göra vad den kan för att stärka dem. Vi säger nej till EU-förslaget om att undanta småföretag från många arbetsmiljöregler.

6. Fasa ut farligt och riskfyllt ensamarbete. Mer än var femte kvinna i ett LO-yrke jobbar ensam och utsätts för risker varje vecka. Vi föreslår effektivare sanktionssystem, fler inspektioner och strategiskt arbete för att fasa ut farligt ensamarbete.

7. Kollektivavtal och vita jobb. Nya EU-regler har stärkt möjligheten att ställa krav på schyssta villkor vid upphandling. I Malmö har Vänsterpartiet varit med och visat att kommuner och landsting kan gå före.

8. Jämställdhetsmyndighet. Inför en ny myndighet som driver på för jämställdhet i hela samhället och ser till att nödvändig forskning och statistik finns.

9. Meddelarskydd i all skattefinansierad verksamhet. Detta oavsett om driften är offentlig eller privat.

10. Kommission för kvinnors arbetsvillkor. Representanter från facken, forskarvärlden och myndigheter ska följa att de nödvändiga förändringarna genomförs.

Förslagen finns närmare beskrivna i Tio punkter för kvinnors arbetsliv

Kopiera länk