• Hem
  • Stöd till läkar...
Motioner

Stöd till läkare och sjuksköterskor med utländsk legitimation

Arbetslösheten bland utlandsfödda svenskar är hög, och Integrationsverkets framtids­prognoser bådar inte gott – de unga invandrarna kommer inte in i arbetslivet. Att höja antalet anställda med utländsk bakgrund är ett mål som alla politiker troligen är överens om. Örebro läns landsting kan bli mer aktiv i att tillvarata den resurs, som människor med erfarenheter från andra delar av världen utgör.

Det finns många exempel på vilken tillgång det är att ha anställda med utländsk bakgrund, inte minst för att ge en god service till den mångkulturella befolkningen.

I nuläget är bristen på sjukvårdsutbildad personal stor och det är nödvändigt att söka efter personal på nya vägar. Snart går ’40-talisterna’ i pension och då står Sverige och Örebro läns landsting inför stora rekryteringsbehov.

I Västra Götaland har regionen kartlagt alla med utländsk läkarexamen och dessa har erbjudits skräddarsytt stöd inför kompetensprovet. I dag tar det 6-7 år innan en utländsk läkare får svensk läkarlegitimation. Nu hoppas Västra Götaland att det pågående projektet ska minska denna tid till 2,5 år.

På Vårdhögskolorna i Göteborg och i Lund har det startats stödkurser för sjuksköterskor med utländsk legitimation. De är på 20 veckor och genomförs som uppdragsutbildningar för Arbetsförmedlingens räkning. Många av de som går där har flytt från sina hemländer, där de upplevt krig och svåra förluster, och ofta lever de som ensamstående med sina barn i det nya landet. I Sverige ska de lära sig ett nytt språk och skaffa arbete, och att då dessutom orka med vägen till en svensk sjuksköterskelegitimation är inte det lättaste. Att lära sig det svenska språket har också visat sig gå snabbare om man får möjlighet till en arbetsplatspraktik.

Vänsterpartiet föreslår att landstingsfullmäktige i Örebro läns landsting beslutar:

att
i samarbete med länsarbetsnämnden genomföra en kartläggning av alla läkare och sjuk­sköterskor i länet med utländsk examen,

att
landstinget tar initiativ till att planera och genomföra skräddarsydda stödinsatser för utländska läkare och sjuksköterskor, i syfte att korta processtiden fram till svensk legi­timation, samt

att
Örebro läns landsting förbättrar möjligheterna till att få arbetsplatspraktik inom yrket, för de med vårdutbildning från andra länder.

Elise Norberg
Jihad Menhem

Kopiera länk