• Hem
  • Socialdemokrate...
Debattartiklar & Insändare

Socialdemokraterna medskyldiga till läkarbristen på Kumla vårdcentral!

Hallsbergs vårdcentral hade tidigare i många år problem med läkarrekrytering och kontinuitet. 

För att lösa problemen valde regionledningen med Socialdemokraterna i spetsen att privatisera vårdcentralen genom att överlåta den till Capio. 

I november varnade jag och Vänsterpartiet för att detta kanske kunde förbättra läget i Hallsberg, men inte för primärvården i länet i stort. Det stora problemet i primärvården är bristen på personal, framför allt läkare. Och det blir inte fler allmänläkare för att vårdcentraler privatiseras. 

Nu har det hänt, det vi också varnade för. Capio har rekryterat läkare från Kumla vårdcentral, vilket skapat en oro bland personalen. Effekten har blivit ett stort tapp av läkare, men också annan personal. Det visar tydligt att privatiseringar inte är en lösning på primärvårdens problem. Däremot finns även en rad risker med privatisering. Till exempel kan vi få en utveckling där vård inte ges efter behov, utan efter ekonomiska möjligheter. Att skattepengar går till företagsvinster istället för vård är uppenbart. 

Vägen framåt är istället bättre arbetsmiljö, fler arbetskamrater, högre löner och bättre inflytande för personalen i primärvården och för den delen vården i stort. 

Vi måste också öka takten i omställning till nära vård, som bland annat innebär att primärvården ska ha en större del av vårdens resurser. 

Kumla vårdcentral befinner sig nu i ett besvärligt läge. Till det är Socialdemokraterna i högsta grad medskyldiga! 

  

Vänsterpartiet 

Jessica Carlqvist, Oppositionsråd 

Rolf Östman, Ledamot Regionfullmäktige 

Kopiera länk