• Hem
  • Skapa ”En väg i...
Motioner

Skapa ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa

Motion till regionfullmäktige:

Skapa ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa

Många familjer upplever det krångligt att få hjälp när deras barn och unga mår dåligt. Man får telefonnummer till olika avdelningar och ibland kommer man tillbaka till den man först ringt utan att man fått hjälp.

Vi behöver införa ett strukturerat och systematiskt bedömningsinstrument som kan medföra en mer likvärdig och patientsäker bedömning till rätt vårdnivå.

Vi borde kunna göra det smidigare genom att ha ett telefonnummer in som leder till telefonrådgivning som gör bedömningar kring vårdnivå. Det blir en ökad samverkan mellan första linjens vård och specialistvården. Det skulle bidra till ökad förståelse och kännedom om varandras verksamheter.

Vi ska inte riskera att barn och unga hamnar mellan stolarna på grund av att man själv ska ringa runt till olika instanser. Man ringer ett nummer och blir omhändertagen direkt. Ett tryggt och säkert bemötande, ”En väg in”.

Med anledning av detta föreslår jag regionfullmäktige besluta:

att     regionen skapar ”En väg in” ett telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp

 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Anneli Mylly

Kopiera länk