• Hem
  • Sex timmars arb...
Debattartiklar & Insändare

Sex timmars arbetsdag är en framtidsreform!

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Örebroar´n, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem (V) Örebro län
Många som arbetar inom välfärdsyrkena vittnar om tunga och långa arbetspass, om sjukskrivningar, om stress och brist på återhämtning och orken som inte riktigt räcker till.

På psykiatrisk akut- och heldygnsverksamhet på universitetssjukhuset i Örebro län hade man för tre år sedan en situation som känns igen från stora delar av sjukvårdssverige. Man hade nämligen bestående svårigheter att rekrytera och även behålla de anställda. Men man fann en lösning på problemet. Sänkt arbetstid var en av flera åtgärder som togs till för att stoppa personalflykten och försämringen av patientsäkerheten. Personalen själva tog in en arbetstidsmodell som har sänkt sjuktalen, tagit bort vakanserna och gett medarbetarna bättre återhämtning. Det har gjort det attraktivt även för erfarna sjuksköterskor att arbeta där. En utvärdering gjordes i höstas och en ny kommer att göras under hösten 2018.

Regionen erbjuder nu heltid till alla anställda, ett introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor och genomför en lång rad andra åtgärder för att klara rekryteringen. Men på ett område har vi i Vänsterpartiet svårt att få gehör: när det gäller sänkt arbetstid med bibehållen lön.

Under lång tid har Vänsterpartiet drivit kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön både i riksdagen, i regionen och i olika kommuner. Vi tycker att en kortare arbetstid kan bidra till att lösa många av de problem vi ser i samhället idag. Där man provat på det visar erfarenheterna att kvaliteten har blivit mycket bättre och personalen är mer effektivare än tidigare. De är glada, utvilade och trivs på sitt jobb, hinner och orkar mer med sina arbetsuppgifter samt familjer. Dessutom har rekryteringen av nya medarbetare underlättat.

Jag är säker på att det är en åtgärd som skulle få fler att vilja stanna kvar och få fler att vilja jobba hos oss. Visst, en arbetstidsförkortning kan förknippas med vissa kostnader men de långsiktiga nyttoeffekterna är omfattande. Såsom ökad patientsäkerhet, minskad psykisk och fysisk ohälsa, ökad effektivitet på jobbet, ökad jämställdhet hemma och ett bättre socialt liv. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns också starka argument för en arbetstidsförkortning då en sådan reform skulle sänka kostnader som är förknippade med arbetslöshet och social utslagning.

Sex timmars arbetsdag är en framtidsreform. Vi vet att den fungerar. Så vad väntar vi på?

Jihad Menhem (V) Regionråd i Örebro län

Kopiera länk