• Hem
  • Satsa på hållba...
Debattartiklar & Insändare

Satsa på hållbar arbetsmiljö – vi har inte råd att låta bli!

Personal som söker sig bort från Region Örebro län, det är resultatet av en långvarig hög arbetsbelastning, undermålig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi måste ta tag i orsaken och inte bara behandla symptomen. 

En del av våra verksamheter pågår dygnet runt, året om. Barn kommer till världen på dygnets alla timmar och akutsjukvården stämplar aldrig ut. Obekväma arbetstider sliter på kroppen och påverkar livet i stort. Vi skulle därför gärna korta arbetstiden på de arbetsplatser som är hårdast drabbade av sjukskrivningar och hög personalomsättning, det vill säga på länets akutmottagningar och förlossningen. 

Arbetstidsförkortning löser givetvis inte alla problem, och visst finns det utmaningar. Men en rejäl förbättring av arbetsvillkoren skulle underlätta för regionen att rekrytera och behålla personal. Och att satsa på personalen tycker vi är helt rätt väg att gå samt absolut nödvändig – personalen är den viktigaste resursen vi har. 

En personal som orkar och trivs på sitt jobb är viktigt och det gäller i allra högsta grad på akutmottagningarna och förlossningen. Där möter de patienter som under olika omständigheter är i en situation som är omvälvande. Människor som är i en utelämnad position behöver mötas av kompetent personal som trivs och är utvilad för att kunna göra ett bra jobb. Arbetsvillkor som ger möjlighet till en vettig fritid ger också goda effekter på arbetsmiljön och hur man upplever sin egen insats på arbetsplatsen.

Viktigt i sammanhanget också är att personalen själva är med och planerar för hur man vill att en arbetstidsförkortning genomförs. Dom som jobbar på akutmottagningarna ske ges möjlighet att ha med representanter i ett genomförande samt att berörda fackföreningar ska involveras. Deltagande i utformandet av arbetet från personal stärker arbetsmiljön då man inte bara känner sig lyssnad på utan att man även har reell möjlighet att vara med och påverka.

Vänsterpartiet vill se en mer progressiv personalpolitik, där man värnar om och satsar på den befintliga personalen. Vi vill inte se istället för att ge chockerande summor till inhyrd personal som bidrar till att dränera vårt system på flera sätt. För att orka med väljer många idag att gå ner i arbetstid. I Vårdförbundets senaste arbetsmiljörapport framgår det att endast 42 % av barnmorskorna arbetar heltid. Alltså inte ens hälften. Om dessa barnmorskor och sjuksköterskor som idag arbetar deltid skulle gå upp till heltid skulle det innebära ca.790 extra barnmorskor och 6045 sjuksköterskor i regionen. Det går inte längre att blunda.

En satsning på 6h arbetsdag kommer att kosta, det förnekar inte ens vi Vänsterpartister, men har vi råd att låta bli? 

Jessica Carlqvist, Regionråd för Vänsterpartiet Region Örebro län 

Kopiera länk