• Hem
  • Så skapar vi 3 ...
Debattartiklar & Insändare

Så skapar vi 3 187 jobb i Örebro län

Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län och Ulla Andersson, riksdagsledamot (V) och Ekonomisk-politisk talesperson i en debattartikel, NA

Kenneth Lantz                  Ulla Andersson

Med Vänsterpartiets politik skulle det i Örebro län skapas 3 187 fler jobb än med regeringens politik. Totalt skulle det bli drygt 100 000 fler jobb i hela landet. När vi nu presenterar vår nya skuggbudget är det jobben som står i fokus.

När regeringen tillträdde fanns det 5 183 personer i Örebro län som hade varit arbetslösa längre än sex månader, nu sex år senare är det 6 863 personer. Det är en ökning med hela 34 procent. Sverige har i dag högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än när regeringen kom till makten.

Den bärande idén i regeringens politik är att de arbetslösa ska pressas att söka fler jobb. Men i dag går det 14 arbetssökande på varje ledigt arbete. När det inte finns jobb att söka saknar det betydelse hur hårt regeringen pressar de arbetslösa.

I det läget väljer regeringen att lägga allra mest pengar på att sänka bolagsskatten. Det gynnar bankerna och storföretagens ägare, men det leder inte till fler jobb. 

Vänsterpartiet föreslår i stället att vi gör samhällsnyttiga investeringar som håller ihop landet och skapar jobb. Inom skolan, vården och omsorgen är behoven stora och det behövs fler anställda. Genom ökade resurser dit kan vi ge personalen tid att göra ett riktigt bra jobb, samtidigt som många arbetslösa får en anställning.

Vi vill införa ett stöd till att bygga fler lägenheter, framför allt hyresrätter. Dessutom vill vi renovera miljonprogrammen och välfärdens lokaler. För att ta ansvar för klimatet måste Sverige satsa stort på infrastrukturen. Vi vill därför att banunderhållet höjs och vi vill satsa mer på att bygga nya järnvägar.

Där det finns jobb i dag saknas det ofta personer med rätt kompetens. Vänsterpartiet satsar därför på fler platser i högskolan, yrkeshögskolan och arbetsmarknadsutbildningar. Vi tycker också att de som saknar gymnasiekompetens ska ha rätt att läsa in den i efterhand. Problemet i dag är inte att arbetslösa personer inte söker jobb. Det är jobben som saknas.

Ulla Andersson
Ekonomisk-politisk talesperson (V)

Kenneth Lantz

Distriktsordförande , Örebro län (V)

 

Kopiera länk