• Hem
  • Så löser vi osä...
Debattartiklar & Insändare

Så löser vi osäkerheten på jobbet

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Jonas Sjöstedt
Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Häromdagen besökte jag Örebro och träffade bland annat fackklubben på Atlas Copco. De hade mycket att säga om hur läget ser ut på svenska arbetsplatser idag.

De berättade om en otrygghet som sprider sig. Och det är inte bara där. Samma sak ser vi på arbetsplats efter arbetsplats runtom i Sverige. Allt mer sker på arbetsgivarnas villkor medan de anställda förlorar i inflytande. Vissa regler på arbetsmarknaden är sådana att de som jobbar förväntas vara som utbytbara maskiner.

Ett stort problem är att så många tvingas acceptera visstidsanställning istället för fast jobb. Det innebär osäkerhet för om man kommer att klara att betala räkningarna nästa månad, men också att underläget gentemot arbetsgivaren växer.

De jag besökte berättade om vad det kan leda till. En anställd fick i uppgift att göra en koppling i ett elskåp med 1000 volt. Det var en livsfarlig uppgift eftersom han inte hade rätt kompetens, men eftersom han var visstidsanställd vågade han inte säga ifrån. Resultatet blev ett allvarligt tillbud där mannen fick ström i sig. Det var ren tur att han klarade sig, men det säger något om vad rädslan för att inte få jobba kvar kan leda till.

Ett annat problem som sprider sig på svensk arbetsmarknad är missbruket av bemanningsföretag. Istället för att erbjuda fasta jobb, tar företag in bemanningsanställda. Många av dem som måste jobba på bemanningsföretag har en otrygg och splittrad arbetssituation. Det är idag möjligt att säga upp ordinarie personal och ersätta dem med inhyrda, vilket ger arbetsgivaren ett utpressningsläge mot sina anställda.

Den kanske mest extrema formen av utnyttjande är den som drabbar många arbetskraftsinvandrare. Systemet för arbetskraftsinvandring gör att all makt läggs hos arbetsgivaren. Den får i praktiken bestämma om den anställde får vara kvar i landet eller ej. Det gör att få vågar säga ifrån trots usla arbetsvillkor och en lön som inte går att leva på.

Men det är ingen naturlag att det ser ut så här. Otryggheten är ett resultat av politik och därför går den också göra någonting åt. Vänsterpartiet föreslår att visstidsanställningar bara ska vara tillåtet när det finns skäl för det, till exempel vikariat eller vid en produktionstopp. Arbetsgivare ska inte få säga upp anställda så länge de använder bemanningsföretag. Och för att hindra att arbetskraftsinvandrare utnyttjas vill vi göra jobberbjudandet bindande och införa kontroller av att rätt lön har betalats ut.

Målet är trygga och bra jobb med en lön som går att leva på. Arbetslivet ska vara anpassat efter människor, inte efter maskiner.

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Kopiera länk