• Hem
  • S -ombud bör sä...
Debattartiklar & Insändare

S -ombud bör säga nej till TTIP och ja till demokratin

Kenneth Lantz (V) ordförande Örebro län i en debattartikel, NA

TTIPSedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP).

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP).

Syftet med avtalet är, enligt förespråkarna, att främja handeln mellan EU och USA genom att sänka tullar och ta bort så kallade handelshinder.

I verkligheten är inte TTIP något vanligt handelsavtal – det är ett omfattande avregleringsavtal som ger storföretagen mer makt. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största handelsavtalet i världen och få stora konsekvenser för Sverige.

Mot bakgrund av de risker som TTIP-avtalet kan innebära för demokrati, människor, mat och miljö måste nu regeringen ta ställning. Ska medborgarnas eller storföretagens intressen gå först? Socialdemokraternas ståndpunkt är därför helt avgörande.

Frågan kommer att avgöras på Socialdemokraternas kongress i Västerås i helgen. Socialdemokraterna i Malmö har motionerat till S-kongressen om TTIP och ISDS. De vill att kongressen tar ställning mot TTIP och säger nej till ISDS. Den socialdemokratiska partistyrelsens motionssvar är väldigt otydligt och ger näringsminister Mikael Damberg i det närmaste fritt spelrum framöver.

I stället för detta vaga ställningstagande borde Socialdemokraterna ta till sig av den omfattande kritiken mot TTIP och ISDS.

LO är tydliga och säger nej till ISDS i TTIP-avtalet. Vänsterpartiet uppmanar därför Socialdemokraterna att ta tydlig ställning och välja sida.

Ska medborgarna, demokratin, klimatet och arbetsrätten gå först – eller storföretagen?

Vi hoppas att kongressombuden väljer rätt väg och att Socialdemokraterna tar tydlig ställning mot TTIP och ISDS.

Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet i Örebro län

Kopiera länk