• Hem
  • Regionfullmäkti...
Pressmeddelande

Regionfullmäktige beslutade -igen- att förlossningen i Karlskoga ska öppna. Blir det verklighet den här gången?

I juni beslutade regionfullmäktige att förlossningen i Karlskoga ska återöppnas, då med formuleringen att beakta arbetssättet i Värnamo. 

  • Trots det beslutet har inget nytt hänt, berättar Jessica Carlqvist, regionråd för Vänsterpartiet. 
  • Styret i regionen har inte ändrad sin plan för öppningen. En plan som är omöjlig att genomföra eftersom den kräv ett stort antal läkare med specialistkompetens som inte finns att få tag på, säger Annelie Mylly, som förde Vänsterpartiets talan i debatten tillsammans med Malin von Wachenfeldt 
  • På flera andra sjukhus ser man istället till att annan personal har nödvändiga kunskaper för att klara av transporten, om ett svårt sjukt barn skulle födas, fortsätter Annelie. 

I debatten vädjade Annelie till de andra partiernas ledamöter om att visa politiskt mod och stödja Vänsterpartiets motion och inte hänvisa till ”professionens” för dagen aktuella bedömningar. 

Anmärkningsvärt var Moderaterna inte ens röstade för Vänsterpartiets förslag om att kvinnokliniken i Karlskoga inte längre ska vara en del av en länsklinik. 

  

Malin von Wachenfeldt kritiserade de styrandes hantering av frågan. 

  • ”Den största utmaningen som vi ser är ert motstånd att hitta lösningar som fungerar på andra håll i Sverige och som också är patientsäkra. Ni är förblindade av vilka professioner och yrkesgrupper som ska finnas på plats trots att det saknas en samsyn och nationella riktlinjer kring just detta”. 

Nu har fullmäktige beslutat att förlossningen ska öppnas och att den modell som används i Värnamo ska särskilt beaktas i utredningsarbetet 

Vid dagens möte behandlades två motioner i frågan, en från Vänsterpartiet och en från Sverigedemokraterna 

Eftersom de andra oppositionspartierna inte ville stödja Vänsterpartiets motion sin helhet valde partiet att stödja Sverigedemokraternas, för länsbornas bästa. Eftersom samtliga oppositionspartier därmed stödde deras motion så vann den i omröstningen. 

  • Det hade dock varit bättre om vår motion bifallits istället. Den utgår från en redan gjord utredning och öppnandet hade därmed kunna genomföras snabbare, menar Annelie, Malin och Jessica. 
Kopiera länk