• Hem
  • Regionfullmäkti...
Pressmeddelande

Regionfullmäktige avslog Vänsterpartiets förslag att minska den politiska kostnaden för Region Örebro län med 30 mnkr samt inrätta ett Ungdomsråd och en Folkhälsonämnd

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

.

Vid gårdagens Regionfullmäktige sammanträde avslogs Vänsterpartiets förslag att inrätta en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen för Region Örebro län samt att sänka de fasta höga arvodena till förtroendevalda som kommer att träda ikraft från och med januari 2019.

– Det är beklagligt att 7 av 8 partier i regionfullmäktige säger nej till en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen. Det är två oerhört viktiga frågor som handlar om jämlikhet och jämställdhet men även ett sätt att främja demokratin, säger Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

– Folkhälsoarbetet innefattar mycket mer än enbart livsstilsfrågor, det handlar om livsvillkor som människor lever under och som många regionpolitiker försöker blunda eller undvika prata om, eftersom det handlar om klassperspektiv och fattigdom, säger Jihad Menhem (V).

– Många av de beslut som tas politiskt idag påverkar våra ungdomar utan att de har en möjligjet eller chans att föra fram sina frågor eller åsikter. Därför vill vi i Vänsterpartiet inrätta ett ungdomsråd med uppgift att tillvara ungdomars intresse, tankar, idéer och synpunkter samt bidra till att ungas inflyttande stärks och att deras röst hörs, säger Jihad Menhem (V).

Vänsterpartiet föreslog också att minska den politiska kostnaden i Region Örebro län med 30 mnkr under nästa mandatperioden, genom att sänka de fasta höga arvoden till förtroendevalda, framförallt til heltidspolitiker, vilket avslogs av regionfullmäktige.

– Som politiker har vi ett dubbelt ansvar. Dels behöver vi föra en politik som minskar klyftorna istället för att öka dem. Och dels bör vi själva leva på en nivå där vi delar våra väljares vardag. Ökningarna, som de andra partierna vill införa, är ett hån mot personal inom regionen, avslutar Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

Kopiera länk