• Hem
  • Regional koldio...
Motioner

Regional koldioxidbudget

Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län 

Regional koldioxidbudget 

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har en plikt mot framtida generationer att på kort tid ställa om till ett hållbart samhälle med kraftigt minskade utsläpp. Det ansvaret är globalt men arbetet måste göras på alla nivåer och vi anser att regioner och kommuner har ett stort ansvar att möjliggöra för omställning på ett samhälleligt plan men också att gå före vad gäller egna utsläpp och beslut.

Region Örebro län har satt upp goda och ambitiösa klimatmål, både genom det interna programmet för hållbarhet där ett av huvudmålen är minskad sårbarhet, klimatpåverkan och fossilberoende. Och även genom det andra programmet Energi- och klimatprogram för Örebro län, som har tagits fram gemensamt av region Örebro län och Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner och näringsliv. Det ser vi i Vänsterpartiet som mycket positivt, våra regionala klimatmål utgör en viktig del av vårt ansvar i att uppfylla vår del av Parisavtalet.

För att stärka vårt klimatarbete och åstadkomma de minskningar av klimatutsläpp som är nödvändiga krävs ytterligare åtgärder. T.ex. behöver en regional koldioxidbudget tas fram för att utgöra grund för beslut om utsläppsbudget för Region Örebro län.

En koldioxidbudget ska också vara just en budget och följas som en sådan. Den ska leda till att vi bestämmer vad som är mest prioriterat att göra, varefter vi beräknar vad det kostar. Om vi på ett verkningsfullt sätt ska få ner koldioxidutsläppen gäller det att prioritera det som har verklig effekt och välja de åtgärder där vi får ner utsläppen mest i relation till vad det kostar.

Flera regioner är nu aktiva med att ta fram sina regionala koldioxidbudgetar för att bidra till en mer hållbar värld. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags även för vår region att ta klimatfrågan på ännu större allvar och utarbetar en koldioxidbudget för region Örebro län.

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:

att Region Örebro län utarbetar en regional koldioxidbudget.

 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem,  Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz

Kopiera länk