• Hem
  • Regeringen plac...
Övrigt

Regeringen placerar pengar i höginkomsttagarnas plånböcker

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, NA

Jihad Menhem

Den moderatstyrda alliansen har i stort sett lyckats att förändra vårt land precis som de lovade där de satt i badtunnan och planerade ett stålbad för välfärden för fyra år sedan.  Man kan förstå att de idag är stolta över att så mycket av högerpolitiken är genomförd. De sociala trygghetssystemen, som är kärnan i välfärdspolitiken, har systematiskt försämrats och förändringarna har genomförts med motiveringen att det skall vara större skillnad mellan bidragstagare och arbetare. De rika har blivit ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. Klassklyftorna har aldrig ökat så mycket som det är idag och orden rättvisa, hållbarhet och solidaritet är strukna ur Alliansens ordlista.

Alliansregeringen har lyckats sälja flera lönsamma statliga bolag. Exempelvis Apoteken och AB Vin&Sprit och flera står på ”Att Sälja” -listan. Postkontoren är borta, priserna ökar på den avreglerade elmarknaden och medicinen är dyrare. En väl fungerande bilprovning är också privatiserad och kostar mer än förut. Allt sker av ideologiska skäl, och det är vi vanliga människor som får betala.

Alliansen lovade att halvera arbetslösheten men istället har jobben minskat och arbetslösheten ökat kraftigt. Inte minst ungdomarna har drabbats hårdast av allianspolitiken som försämrat ungdomarnas anställningstrygghet och deras möjlighet att få fasta jobb. Därmed kan de inte heller låna pengar till en första bostad. Att köpa en lägenhet är ju enda chansen till eget boende för unga när alliansen stryper möjligheterna att producera hyresrätter. Är det bara ungdomar med rika föräldrar som ska ha egen bostad och egen framtid?

De med höga inkomster och stora fastigheter har fått störst skattesänkningar medan arbetslösa, sjuka, de med låga inkomster, studenter och pensionärer har fått mindre eller inget alls av kakan. Många lever idag i otrygghet över hur de ska klara framtiden och få räknas in som fullvärdiga medborgare. 500 000 människor har tvingats att lämna a-kassan. Många får söka försörjningsstöd från kommunen, eftersom den egna försörjningen har Alliansen ju valt att istället placera i höginkomsttagares plånböcker via sänkt skatt. Hellre kaviar till få än sill och potatis till många.

Vi i Vänsterpartiet har ett annat alternativ. Vi är ett rikt land som borde använda våra gemensamma resurser till att utveckla och bygga ut välfärden och tryggheten för alla. Vi vill att satsningar ska vara till för alla och även gälla vården, skolan, förskolan, kulturen, idrotten, jämställdheten och pensionärerna. Det går att förändra och förbättra livet för alla genom en annan politik. Alliansen började med att samlas i en badtunna. De får gärna gå tillbaka dit och ta ett rejält långbad, för på regeringstaburetterna vill vi ha andra som vill bygga ett gott samhälle för alla, inte bara för en del.

Jihad Menhem, Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk