person

Rolf Östman

Kumla

Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare Regionstyrelsen
Ledamot Hälso- & sjukvårdsnämnden